Allt fler vill tillhöra Svensk Gymnastik

Svensk Gymnastik fortsätter växa och utvecklas. Via 1073 gymnastikföreningar är vi nu 258 720 medlemmar. *

Under en tioårsperiod har andelen medlemmar ökat med cirka 20 procent, vilket innebär 43 500 nya medlemmar. Glädjande är att medlemstillväxten under året syns i samtliga regioner. Det är även spännande att antalet medlemmar växer i snabbare takt än landets befolkningstillväxt.

 


 

- Vår tillväxt visar på att de strategier som medlemmarna/föreningarna beslutat om också omsätts i praktiken. Det är riktigt häftigt!, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

 

Svensk Gymnastik behåller och attraherar fler unga och unga vuxna

Procentuellt sett är det åldersgruppen 13–20 år som har ökat mest i jämförelse med 2015, 11 procent. Sett över tid är det emellertid åldersgruppen 7–12 som sticker ut. Under en tioårsperiod har andelen 7–12 åringar ökat med 90 procent, vilket motsvarar 38 500 medlemmar.

Vidare kan vi också stolt konstatera att hela 17 procent av alla Sveriges tjejer i åldersgruppen 7–12 år är medlemmar i en gymnastikförening. Ungefär var fjärde medlem är man och att antalet män växer stadigt, framförallt i gruppen 7–20 år.

 


 

– Att vi ökar starkt i gruppen 13–20 visar på ett spännande trendbrott där Svensk Gymnastik bidrar till att få unga och unga vuxna att idrotta längre i förening. Det är också fantastiskt att en så stor andel som 17 procent av tjejer i åldrarna 7–12 väljer att vara medlem hos oss. Det visar också på att vi har en stor och viktig roll i samhället när det kommer till att påverka barn och ungas idrottande, säger Johan Fyrberg.

Tävling och träning – på individens nivå

Tävlings- och träningsgymnastiken ser en fortsatt positiv utveckling. Antalet tävlingsförsäkrade medlemmar uppgår idag till 35 600, det vill säga cirka 14 procent av det totala antalet medlemmar. Antalet tävlingsförsäkringar ligger någorlunda konstant sedan föregående år, med en ökning på 3 procent. Sett till andelen medlemmar med en träningsförsäkring har de ökat med cirka 6 procent under det senaste året.

- Att fler kommer in, fler stannar kvar och fler utifrån sina egna förutsättningar och mål får möjligheten att nå sin fulla potential är vår gemensamma framgång, men också vår fortsatta utmaning. Vi ställer inte träning mot tävling utan vi stödjer och stimulerar föreningarna i deras arbete med att utveckla ett brett utbud. Att kunna erbjuda att gå mellan träning och tävling, eller att antingen träna för att tävla, eller träna med ett egenvärde är vårt gemensamma mål, säger Johan Fyrberg.

 

Kvalitetssäkring av gymnastikens siffror

Gymnastikförbundet har under de senaste åren intensifierat arbetet med att kvalitetssäkra de siffror och underlag som på olika sätt används och kommuniceras i förbundets arbete. För att stödet till förbundets föreningar ska bli så bra som möjligt är det viktigt att det finns validerade underlag att utgå ifrån. Förbundet kommer fortsätta att kvalitetssäkra medlemssiffrorna årligen, och det arbetssätt som nu upparbetas kommer resultera i att sifforna för 2017 kommer att presenteras tidigare under nästa år, än vad som vad fallet i år.

- Det är viktigt att vi arbetar och validerar vår medlemsdata. Det är en trovärdighetsfråga, och en anledning till att resultatet dröjt. En fråga som vi framöver fortsatt kommer behöva arbeta med och bevaka så att rätt data rapporteras och värderas, avslutar Johan Fyrberg.

 

* Medlemssifforna baseras på årsrapporterna för verksamhetsåret 2016, inskickade av föreningarna under 2017. Varför antalet medlemmar refererar ett år bakåt i tiden. 

 Publicerad: 2017-11-30

UPPTÄCK MER