Historiskt stark nordisk representation inom UEG

Gymnastikförbundet kan stolt konstatera att Per Sjöstrand är omvald som ordförande för kommittén för TeamGym och Maria Ståhl invald i kommittén för Gymnastics for All. UEG kongressen har på många sätt varit historisk.

Den 27e UEG kongressen är nu avslutad. Alla 50 medlemsnationer närvarade vid kongressen som hölls i Split, Kroatien. Sveriges två kandidater Per Sjöstrand samt Maria Ståhl blev båda valda till sina positioner. Malin Eggertz Forsmark som efter 12 år avslutar sitt engagemang i UEG tilldelades UEGs förtjänstmedalj i guld.


Valen vid UEG kongressen går till som så att församlingen väljer president, vicepresidenter, exekutivledamöter samt ordföranden till respektive teknisk kommitté. Dessa bildar sedan den så kallade exekutiva kommittén, vilka sedan väljer medlemmarna i de olika kommittéerna.

 

Per Sjöstrand som valdes in för en andra period ser framtiden an med tillförsikt. Teamgym har utvecklats på alla plan och till nästa års EM i Portugal förväntas deltagarrekord.

- Vi är inne i en spännande utvecklingsfas och fler länder väljer att ta in disciplinen. De nya länderna bidrar till ökat intresse och deras progression är imponerande. Att dessutom kommittén utökats ger oss både status och mer kraft i arbetet, säger Per Sjöstrand som tillika är adjungerad ledamot i den svenska trupptävlingskommittén.


Maria Ståhl valdes in för en tredje period och är nöjd med det ökade intresset för Gymnastics for All. Mycket av arbetet går i linje med den utveckling vi sett inom såväl Gymnastikförbundet som Riksidrottsförbundet. 

- Gymnastic of All har fått en central roll under de senaste åren i UEG och det finns i dag en bredare syn på vad gymnastiken kan erbjuda. Fokus har varit att utveckla uppvisningsgymnastiken men också ge verktyg till medlemsförbunden så att gymnastiken kan vara än mer inkluderande idrott för alla. Vi har också jobbat mycket med erfarenhetsutbyte mellan länderna, säger Maria Ståhl som tillika är ledamot i Gymnastikförbundets nationella uppvisningskommitté och i sitt dagliga förvärv finns på RF/SISU Idrottsutbildarna.

Till ny ordförande valdes Farid Gayibov från Azerbaijan. Farid Gayibov har varit vicepresident inom UEG sedan 2013. Farid Gayibov efterträder nu George Guelzec från Frankrike som haft uppdraget sedan 2009. 


Europeisk Gymnastik har utvecklats positiv under den franska ordförande George Guelzecs ledning har antalet medlemsförbund ökat till att idag omfatta 50. Alla närvarande på helgens kongress. UEG:s strategi de senaste åren har varit att utveckla attraktiva evenemang och utveckla alla discipliner likvärdigt, vilket har varit framgångsrikt. Antalet deltagare har ökat på alla UEG:s evenemang och synligheten har ökat framför allt på sociala medier och webstreaming. Vi kan konstatera att detta även gäller de nordiska gymnastikförbunden. Alla har lyckats balansera utveckling av såväl bredd som elit och samtliga har en tillväxt.

Norden kommer ut starkt

Nu stärker också de nordiska länderna sina positioner i UEG. Det står klart efter dagens val. Den nytillträdda exekutiva kommittén består av inte mindre än fem nordbor, vilket aldrig tidigare skett. Den nya exekutiva kommittén ser nu ut enligt följande:

 • Farid Gayibov (Azerbaijan), President
 • Rudolf Hediger (Schweiz), Vice President
 • Michel Boutard (Frankrike), Vice President
 • Athanasios Vasileiadis (Grekland), Vice President
 • Mircea Apolzan (Rumänien), Exekutivledamot
 • Erik Juhl Mogensen (Danmark), Exekutivledamot
 • Paolo Frising (Luxemburg), Exekutivledamot
 • Solveig Jonsdottir (Island), Exekutivledamot
 • Andrey Rodionenko (Ryssland) Exekutivledamot
 • Andrey Fedarau (Vitryssland) Exekutivledamot
 • Judit Kormendy-Ekes (Ungern), Exekutivledamot
 • Anca Grigoras (Rumänien), Ordförande tekniska kommittén, Kvinnlig Artistisk Gymnastik
 • Tom Thingvold (Norge), Ordförande tekniska kommittén, Manlig Artistisk Gymnastik
 • Maria Petrova (Bulgarien), Ordförande tekniska kommittén, Rytmiskt Gymnastik
 • Carine Charlier (Frankrike), Ordförande tekniska kommittén, Acro
 • Cristina Casentini (Italien), Ordförande tekniska kommittén, Aerobic Gymnastics
 • Per Sjöstrand (Sverige), Ordförande tekniska kommittén, TeamGym
 • Vladimir Zeman (Tjeckien), Ordförande tekniska kommittén, Trampolin
 • Hlif Thorgeirsdottir (Island), Ordförande tekniska kommittén, Gymnastics for All

Här hittar du listan över samtliga kommittéers ledamöter

Malin Eggertz Forsmark sammanfattar och ser ljust på framtiden:

- Det har varit en spännande tid och jag är glad över att ha fått arbeta tillsammans med George Guelzec. Vi har haft samsyn i utvecklingsfrågorna och jag är särskilt stolt över hur Teamgym och Gymnastic for all fått den uppmärksamhet disciplinerna förtjänar. Att ha ett så starkt nordiskt inflytande som dagens val innebär bådar gott för framtiden. Jag är naturligtvis också glad över att två kvinnor har valts in i exekutivkommittén. Trots att gymnastiken är en sport som domineras av kvinnor så har det inte synts fullt ut i de beslutande organen. Det här är en mycket positiv signal för Europeisk Gymnastik. 

Johan Fyrberg, Gymnastikförbundets generalsekreterare avslutar;

- Den tillväxt och utveckling vi ser i Sverige syns även tydligt över hela Europa. Därför är det extra viktigt att vi är med i dessa internationella sammanhang, både för att påverka men också för att lära. Vilket vi verkligen får möjlighet till genom Pers och Marias arbete. Jag vill passa på att rikta mitt och Svensk Gymnastiks tack till Malin för alla år som hon i allra högsta grad varit ledande för denna utveckling genom sitt arbete inom UEG.


 

Publicerad: 2017-12-02

UPPTÄCK MER