Gymnastikförbundet satsar på skaderegistrering i mobilen

I dagarna har Gymnastikförbundet tecknat ett avtal med projektet AIM Control (Athletes Injury iMpact Control) genom Linköpings universitet och avdelningen för Fysioterapi.

Det nytecknade avtalet innebär att vi under åren 2018-2020 (fram till OS) kommer att ha alla våra landslagsaktiva och discipliner med representation Sverige kopplade till skaderegistrering veckovis via app i mobiltelefon.

Åsa Ekdahl, ansvarig projektledare för utvecklingen av det medicinska stödet inom Gymnastikförbundet, berättar:

"I appen kommer gymnasterna att kunna registrera både känningar/ överbelastningar och skadetrauman varje vecka och därigenom få total kontroll på sin egen fysiska status. De kommer att kunna dela med sig av sitt skadepanorama till sina respektive landslagstränare och/eller fysio. Detta för att snabbare kunna få adekvat hjälp och i möjlig mån avstyra svårare skador som följd av att inte ha lyssnat på kroppen och bromsat i tid, vilket ofta är fallet, uppger Åsa. I appen finns också frågor kring träningsmängd, återhämtning och känslostämning inlagt för att komplettera och ge en helhetsbild, fortsätter Åsa".

Bakom AIM Control står två mycket meriterade fysioterapeuter som har sin bakgrund inom handbollens elitverksamhet. Jennie Classon, ordförande i Handbollförbundets medicinska kommitté och Kajsa Johansson, medicine doktor och lektor på Linköpings Universitet inom medicinska fakulteten, avdelning för fysioterapi. Appen har testats fram under tre års tid i samverkan med Handbollförbundet. Verktyget har reliabilitetstestats samt validerats genom Linköpings Universitet och nu utvecklats vidare genom vårt gemensamma arbete.

 


Jennie Classon och Kajsa Johansson

Johan Fyrberg, Gymnastikförbundets generalsekreterare kommenterar:

"Vi som förbund kommer att kunna få kvartalsvisa återkopplingar från AIM Control kring följsamhet mm och vi kommer att få ut en årsrapport som är total med ett antal specificerade parametrar att dra slutsatser ifrån. Detta gör att vi inom ett drygt år kommer få en bättre bild över hur våra gymnaster på den allra högsta nivån mår i sina kroppar. Jag ser detta som ett mycket viktigt led i det skadepreventiva arbetet som förbundet valt att aktivt satsa på tillsammans med våra samarbetsparter Pensum, Svedea och Riksidrottsförbundet, säger Johan Fyrberg och fortsätter: I ett större sammanhang handlar detta om Gymnastikförbundets arbete kring prestationsutveckling, där vi nu bygger in flera delar för att dels skapa långsiktiga och hållbara landslag, men också att sprida kunskaper till föreningsnivån kring hur vi kan träna smartare".

Trampolinlandslaget har under hösten genomgått en pilotstudie i verktyget och vår utvärdering därifrån är god, vilket lett fram till att vi nu väljer att genomföra registreringen fullt ut inom landslag.

Under landslagshelgen i januari, där alla gymnastikens landslag träffas ute på Bosön, kommer landslagsaktiva i alla landslag att göra sina första registreringar. Under januari-februari kommer vi sedan även att koppla på hopprep och aerobic gymnastics.


Åsa fortsätter:

"Appen är idag gratis att ladda ner från AIM Control till både Iphone och Android. När vi känner att vi har landat i att landslag är igång och fungerar i sin registrering kommer vi även att erbjuda verktyget till föreningar som är intresserade av att arbeta mer aktivt med skadeprevention i sin verksamhet. Mycket positivt att vi nu även når ner till föreningsnivå med de saker vi jobbar fram", avslutar Åsa Ekdahl.

Läs mer om AIM Control här.

Publicerad: 2017-12-27

UPPTÄCK MER