Idrottslyftet 2018

Viktiga datum gällande ansökningar.

Idrottslyftsansökningar 2018

Gymnastikförbundet vill påminna om att sista dag att skicka in Idrottslyftsansökningar i kategori 1 ”Föreningsmiljö/föreningsutveckling/styrelseutveckling” och kategori 6 ”Större nytänkande utvecklingsprojekt” är den 31 januari 2018. Inom alla övriga kategorier tas ansökan emot löpande. Stor spridning mellan föreningar eftersträvas.

Återrapportering Idrottslyftet 2017

Sista dag för återrapportering i kategori "Större nytänkande utvecklingsprojekt" var den 31 december 2017. För övriga kategorier är sista dag för återrapportering den 28 februari 2018. 

En förutsättning för att beviljas bidrag inom Idrottslyftet 2018 är att alla tidigare projekt är redovisade.

Läs mer om Idrottslyftet här http://www.gymnastik.se/forforeningar/Ekonomi/Idrottslyftet/

 

Publicerad: 2018-01-19

UPPTÄCK MER