Unga utmanar - fortsatt arbete med ledarskap och inflytande för unga organisationsledare

Helgen den 3-4 mars träffades deltagarna i utbildningssatsningen Unga utmanar, som ska ge verktyg för unga organisationsledare kring ledarskap och inflytande i föreningsverksamheten.

Den nationella ungdomskommittén är tillsammans med Gymnastikförbundet arrangörer för denna utbildningssatsning som Sandra Carlsson, medlem i kommittén beskriver så här:

- Tanken med Unga utmanar är att få fler unga att engagera sig i styrelsearbete. Genom utbildningen får deltagarna delvis lära sig mer om hur allting fungerar men också möjligheten att delta på gymnastikforum och det kommande förbundsmötet. Fler unga behövs i styrelser och genom Unga utmanar ges möjligheten att stärka dem i sitt arbete framåt.

Deltagarna har träffats vid två tillfällen innan detta, i Umeå och i Stockholm under Gymnastikforum 2017. Under denna träff i Sundsvall diskuterades erfarenheter som deltagarna tagit med sig sedan tidigare träffar, deras egna arbete i föreningen, stöd i mötesteknik, hur man når uppsatta mål tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, praktiskt arbete med och inför förbundsmötet i Malmö i april, där deltagarna träffas nästa gång.

Utöver detta hann deltagarna diskutera kring vikten av jämställdhet och mångfald och hur det är en del i arbetet med att skapa moderna och attraktiva föreningar.


Vi frågade Amanda Gustavsson ordförande i den nationella ungdomskommittén hur hon skulle beskriva helgen:

- Några av mina tankar från helgen är att det är så kul och energigivande att få träffa det här gänget och se att vi har en massa kloka och engagerade personer som är unga och de kommer att utveckla Svensk gymnastik. Vi behöver få ut kunskap till fler unga för att säkerställa en god framtid.  Det är roligt att få vara med och bjuda in till de här olika träffarna och få deras gympabubbla att växa.

Att stärka våra organisationsledare inom Svensk gymnastik är otroligt viktigt för att utveckla vår rörelse.  Att få mötas, få inspiration av andra och dela med sig av sina egna erfarenheter är ett av många sätt att skapa motivation till förändring avslutar Josephine Cederholm, Utvecklingskonsulent på Gymnastikförbundet.

Publicerad: 2018-03-13

UPPTÄCK MER