Nytt digitalt arbetsmaterial för utvecklingsmodellen

Vad innebär Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell och hur ska en styrelse, en tränare eller en aktiv ta modellen till hjälp för att skapa glädje och utveckling i sin verksamhet och träning? Nu finns svaret!

Gymnastikförbundet har sedan drygt ett år arbetat tillsammans med regioner, föreningar, RF/SISU och andra förbund för att ta fram ett digitalt arbetsmaterial för Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell. Nu är en testversion av arbetsmaterialet klart.

- Det har från föreningsnivå länge efterfrågats ett arbetsmaterial för utvecklingsmodellen, likt det häfte som finns för uppförandekoden. Utvecklingsmodellen presenteras som en samlad strategi i arbetsmaterialet med utvecklade texter för såväl stadier som nyckelfaktorer och relationen mellan dessa, berättar Pia Josephson, Gymnastikförbundets utvecklingschef.

Arbetsmaterialet är till för föreningsstyrelser och alla som är intresserade av att lära sig mer om och arbeta med utvecklingsmodellen för att utveckla sin verksamhet. Materialet, som är digitalt och samlat på en egen webb, är fyllt med fakta, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg som kan användas av föreningar.

Du som användare kan enkelt välja att arbeta med de delar som är intressanta för just dig, din grupp eller din förening. Du får hjälp med att fylla på kunskap, skapa reflektion och samtal som leder till förståelse och utveckling.

Genom att bidra med större förståelse för utvecklingsmodellen är vår förhoppning att öka kunskapen hos föreningarna och dess medlemmar hur de kan skapa utvecklingskraft framåt.

- Det är viktigt att föreningen upplever att de har användning för arbetsmaterialet. Materialet är en testversion fram till förbundsmötet, för att på så sätt kunna samla in synpunkter och funderingar från föreningar som jobbat med det, innan vi lanserar den färdiga versionen hösten 2018, avslutar Gymnastikförbundets utvecklingskonsulent Siri Åbrandt.

Ni hittar testversionen för arbetsmaterialet här

Publicerad: 2018-03-19

UPPTÄCK MER