Pensum, Svedea och Gymnastikförbundet fortsätter framgångsrikt samarbete

Samarbetet mellan Gymnastikförbundet, försäkringsmäklaren Pensum och försäkringsföretaget Svedea fortsätter och i dagarna har ett nytt avtal tecknats.

De tre parterna har kommit överens om ett försäkringsupplägg med ett gruppavtal för Gymnastikförbundets föreningar. Förlängningen innebär ett fortsatt starkt försäkringserbjudande med mycket konkurrensmässiga villkor.

Lösningen består av en basförsäkring samt en tränings- och tävlingsförsäkring och innebär bibehållna villkor och fortsatt låga kostnader för de medlemmar i Gymnastikförbundet som väljer att teckna dessa försäkringar.

– Jag har varit mycket angelägen om att i denna förhandling sätta föreningsnyttan i centrum. Jag är stolt och glad över att vi kan gå in en försäkringsperiod med samma fina försäkringserbjudande genom samarbetet med Pensum och Svedea. Att vi dessutom kan växla upp det skadeförebyggande och medicinska området är mycket positivt, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

 

Johan Fyrberg och Christina Almtun från Svedea skriver under det nya avtalet.

 

Samarbetet bidrar till målet om hållbara gymnaster

Avtalet innebär en avsevärd ökning av det finansiella stödet och en förlängning av tidigare samarbete kopplat till det medicinska- och skadeförebyggande området där både Svedea och Pensum bidrar. Utöver detta ingår även en finansiell del som är kopplad till hela gymnastiken och den utvecklingsmodell som Svensk Gymnastik arbetar med.

-Vi har kommit långt i vårt medicinska projekt och det fortsatta samarbetet innebär att vi kan fullfölja linjen kring att skapa förutsättningar för hållbara gymnaster och en utvecklingskraft inom Svensk Gymnastik. Genom det vi lär oss i det medicinska och skadeförebyggande arbetet, är vi också överens om att under kommande period se över och ytterligare bygga vidare på Gymnastikens totala försäkringserbjudande, fortsätter Johan Fyrberg.

 


- Vi ser fram emot att ytterligare fördjupa det redan goda samarbetet med Gymnastikförbundet. Det nu förlängda avtalet hoppas vi ger Gymnastikförbundet finansiella möjligheter och den långsiktighet som behövs för att framgångsrikt driva vidare sitt viktiga arbete inom det medicinska och skadeförebyggande området. Det är vår övertygelse och starka tro att även andra idrottsförbund kommer kunna dra fördel av resultatet från deras förtjänstfulla arbete inom området, säger Peter Ågren, vd på Pensum.

– Vi på Svedea ser fram mot att fortsatta vårt givande samarbete med Gymnastikförbundet. Det är ett snabbt växande förbund med värderingar som vi delar, avslutar Viktor Skalin, ansvarig för idrottsförsäkringar på Svedea.

 

Läs mer om det medicinska projektet här.

 

Publicerad: 2018-04-04

UPPTÄCK MER