På gång: Ny utbildning för alla kan gympa

Under våren har ett författarteam bestående av Sussan Eriksson, Birgitta Green, Gun Ståhl och Inger Johansson skapat en ny alla kan gympa kurs.

Kursen kommer bland annat innehålla avsnitt kring bemötande, begrepp, hjälpmedel, tips på anpassningar och flera lektionsförslag.

Nu kommer författarnas manus bearbetas och eventuellt kompletteras och det rörliga materialet kommer spelas in under alla kan gympa lägret på Lingvallen den 26 maj. Därefter kommer kursmaterialet läggas in på en kurswebb i samarbete med SISU Idrottsböcker.  Den nya alla kan gympa kursen är 20 lektioner och kommer ha baskurs som förkunskapskrav. 

Mer information om kursen och anmälan till pilotkursen kommer inom kort.Introduktionskurs alla kan gympa

Under hösten kommer vi också ta fram en introduktionskurs för alla kan gympa. Denna kurs kommer vara 5 lektioner (a 45 minuter) lång och kommer kunna genomföras helt på distans. Introduktionskursen kommer vara helt kostnadsfri och vara öppen för alla. Lansering är beräknad till början på 2019.

Läs mer om det nya utbildningssystemet.

Regionala kontaktpersoner

Medlemmarna i den nationella kommittén har jobbat aktivt med att kontakta både föreningar, distrikt och regionfsörbund och berätta om att de finns som stöd. I sydost har man pratat om att bjuda in föreningarna i regionen till en träff för att eventuellt bilda ett nätverk, i Öst har man träffat en förening som vill starta verksamhet och i Väst har man fått kontakt med en eventuell ny medlem till den nationella kommittén.

Vill du komma i kontakt med din regionskontaktperson?

Här finner du deras kontaktuppgifter

Deltagande på mötesplatser

Under våren har representanter från kommittén närvarat på flera olika mötesplatser bland annat ”Rettsyndroms Nordiska konferens” och ”Funka för livet” mässan för att sprida information om vår verksamhet men även få idéer och se hur andra förbund/organisationer jobbar med målgruppen och på så sätt utveckla vår verksamhet.

Om ni har tips och förslag på mötesplatser vi borde närvara på; hör av er till oss:

allakangympa@gymnastik.se


Läger på Lingvallen

Nu är det inte långt kvar till lägret på Lingvallen den 26-27 maj. Lägret är till för dig som är gymnast, din familj och ledsagare/assistent med syfte att skapa glädje och gemenskap genom gymnastik

.

Om ni är intresserade och behöver mer information vänligen maila oss 

på 

allakangympa@gymnastik.se

 

Publicerad: 2018-04-30

UPPTÄCK MER