FIG Gymnastistics for All GfA Colloquium 2018

Varje år arrangeras ett colloquium av det internationella gymnastikförbundet (FIG) där syftet är erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan de närvarande nationella gymnastikförbunden med fokus på träning.

Årets möte arrangerades i Ottawa, Kanada mellan den 25–29 april. Mötet var välbesökt med 51 deltagare från 27 olika nationella gymnastikförbund, representanter från det europeiska gymnastikförbundet (UEG), den lokala organisationskommittén för Gymnaestrada 2019 och representanter från följande kommissioner inom FIG: utbildningskommission, Women in gymnastics kommissionen, innovationskommissionen och arbetsgruppen för förebyggande arbete mot trakasserier och övergrepp.

Mötet inleddes med en presentation av GfA (Gymnastic for all) och en föreläsning om hur ett inkluderande ledarskap kan se ut. Därefter fick deltagarna en presentation om hur jämställdheten ser ut i de nationella gymnastikförbunden på både organisation och aktivitetsnivå och hur det internationella (FIG) kommer att jobba med dessa frågor framöver.


Dagen avslutades med gruppdiskussioner om World Gym for Life Challenge och hur man skulle kunna utveckla konceptet framöver.

Den andra dagen inleddes med pausgympa och föreläsningar med goda exempel från verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Deltagarna fick även en rapport om hur det internationella arbetet i dessa frågor fortlöper.


Efter en kortare utflykt till en lönnsirapfarm fortsatte dagen med diskussioner och erfarenhetsutbyte inom det etiska området och kring uppförande.

Under mötets sista dag presenterades goda exempel på hur man som ett nationellt gymnastikförbund kan arbeta med evenemang och vad som är på gång inom det internationella gymnastikförbundets (FIG) kommission för utbildning.

Avslutningsvis fick samtliga deltagare en presentation från den lokala organisationskommittén för World Gymnaestrada 2019 angående hur förberedelserna och förutsättningarna ser ut samt vad som är på gång.


Så här sammanfattar Margaret Sikkens Ahlquist, president av FIG Gymnastics for All kommittén mötet: 

-  Jag är mycket nöjd med årets arrangemang och det är glädjande att så många förbund deltar i våra kollokvier. Det är ett årligen återkommande event och vi är noga med att presentera aktuella ämnen som deltagarna kan diskutera och lämna synpunkter på. Det är också viktigt att deltagarna möter andra förbundsrepresentanter för att utbyta idéer om gymnastik i stort och smått. Det är både lärorikt och utvecklande.

 

Publicerad: 2018-05-04

UPPTÄCK MER