Orosanmälan

Under 2016 nåddes Gymnastikförbundet av oroande uppgifter om hur en ledare inom gymnastiken behandlat barn och unga. Oron kom från den förening där ledaren tidigare varit aktiv.

Förbundet tog uppgifterna på allvar och kontaktade föreningen där ledaren är aktiv samt polisanmälde tränaren som även fråntogs uppdrag inom Gymnastikförbundet. Ledaren fick inte heller delta på utbildningar i Gymnastikförbundets regi.

Otillräckligt samarbete från tidigare förening

Polisens förundersökning lades ned och Gymnastikförbundet beslutade att tillsätta en utredning kring tränarens lämplighet, där ett första steg var att Gymnastikombudsmannen träffade föreningarna (4 juli 2017) och ett andra steg var att genomföra samtal med aktiva gymnaster (kommunicerat och bekräftat av föreningarna 17 april 2018). Dessa samtal genomförs av en legitimerad psykolog i Gymnastikförbundets medicinska expertteam. För att få en helhetsbild av vad som hänt var det naturligtvis viktigt att den tidigare föreningens företrädare, som varit mycket kritiska till ledaren, skulle delta i utredningen.

Under våren har den tidigare föreningen skjutit upp sitt deltagande, vilket innebär att utredningen inte kunnat genomföras fullt ut enligt önskad tidplan. Gymnastikförbundet har också krävt att aktiva som uttryckt suicidtankar i föreningen måste komma under professionellt omhändertagande. Föreningen har inte verkat i den riktningen.

Att föreningen skjutit upp deltagande och inte säkerställt hjälp till aktiva ställer sig förbundet mycket skeptiskt till. För att få hjälp att driva frågan vidare gentemot den tidigare föreningen har därför Gymnastikförbundet har gjort orosanmälan till idrottsförvaltningen i den aktuella kommunen.

- Det är oerhört trist läge vi har hamnat i. Vi har en förening som är starkt kritiskt till förbundets agerande kring en enskild ledare, men som väljer att motarbeta de aktiviteter vi beslutat om för att utreda detta. Dessutom har de inte verkat för att stötta aktiva som mår dåligt, kommenterar Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

 

Läs tidigare artikel här

 

Publicerad: 2018-06-25

UPPTÄCK MER