Hallbrist sätter stopp för gymnastiken

Sju av tio kommuner i Sverige anser att de har färre idrottsytor och hallar än vad som efterfrågas. Det visar Riksidrottsförbundets årliga kommunstudie som pekar på brister främst gällande isytor, idrottshallar och simhallar.

Och gymnastikens brist förvärras av att det många gånger är svårt att komma åt gymnastikutrustningen i de hallar som finns.

 

- Det är hög tid att ta anläggningsbristen på allvar, säger Björn Eriksson ordförande i Riksidrottsförbundet. Gymnastikförbundets generalsekreterare Johan Fyrberg kan bara hålla med Björn Eriksson.

 

Merparten av Sveriges gymnastikföreningar tvingas att ha kösystem då hallarna inte kan ta fler gymnaster. Tyvärr är det ibland även så att gymnastikföreningarna inte ens kan bedriva verksamhet i flera av de hallar som ändå finns, detta då skolorna inte tillåter gymnastikföreningarna att nyttja den utrustning som finns i hallarna.

 

Ett exempel på det senare är att Malmö, som i kommunundersökning uppger att de försöker göra något åt svårigheten för föreningarna att komma åt förråd och redskap

”Fritidsförvaltningen för också en diskussion med Grundskoleförvaltningen om tillgång till redskap och förråd för föreningslivet. Inte alltid ett väl fungerande samarbete”.

 

- Det är tyvärr ett återkommande problem att våra föreningar inte kommer åt redskap och förråd i de hallar som är tillgängliga. Det känns som ett dåligt utnyttjande av offentliga resurser. Kan vi öka tillgången till hallar och samtidigt öka tillgången till de redskap som skolorna har hade gymnastikföreningarna kunnat erbjuda ännu fler barn och unga en härlig gemenskap och ett roligt sätt att röra på sig, säger Johan Fyrberg.

 

Knappt hälften av de kommuner som har svarat på Riksidrottsförbundets kommunstudie har gjort en analys av tillgången på idrottsanläggningar och idrottsytor. Där framgår att isytor, idrottshallar och simhallar sticker ut när det gäller efterfrågan kontra tillgång i landets kommuner. Det bekräftas även av de mejl som har skickats till lokalpolitiker via Riksidrottsförbundets valkampanj ”Bygg för vår hälsa”.

 

- Idrottsföreningar ska inte tvingas säga nej till nya utövare och brist på anläggningar ska inte vara ett hinder för barn och unga att röra på sig i sitt närområde. Vi vill att idrott skrivs in i plan- och bygglagen samt i Boverkets vägledning för att säkerställa att idrotten kommer med tidigare i samhällsplaneringsprocessen, säger Björn Eriksson.

 

Svenska skolelever är de mest stillasittande i hela Norden. Idag når endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Trots det glöms idrotten ofta bort när nya bostadsområden byggs eller när områden förtätas.

 

Samtidigt som idrottsplatser nedprioriteras kan vi se att det är en viktig fråga för svenskarna. En undersökning från IPSOS från januari 2018 visar att hela 90 procent av svenska folket anser att det är viktigt eller mycket viktigt med en idrottshall eller idrottsyta i anslutning till skolan och 94 procent anser att tillgång till idrottshallar och planer har en stor eller mycket stor betydelse för barns- och ungas hälsa.

 

 

Här kan du läsa hela kommununderökningen och vad respektive kommun har svarat.

Här kan du lyssna på inslag på Radiosporten:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=7032398

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=7033472

 

 Här är ytterligare debatter att titta på:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=7034334

https://www.svt.se/sport/artikel/se-debatten-i-sportspegeln

Publicerad: 2018-09-03

UPPTÄCK MER