Dags att testa den nya kursen för alla kan gympa!

På Förbundsmötet 2016 beslutades att Gymnastikförbundets utbildningssystem skulle revideras för att bland annat anpassas till vår gemensamma utvecklingsmodell - och arbetet går framåt!

En av de första kurserna som tagits fram inom ramen för det nya utbildningssystemet är alla kan gympa. Målgruppen för kursen är de som är eller vill bli ledare för en alla kan gympa-grupp eller de som vill inkludera deltagare med någon form av funktionsnedsättning i en grupp som är öppen för alla.


Det är två nya utbildningar som tas fram och som kommer ersätta den tidigare alla kan gympa-kursen. Under våren och sommaren har materialet till dem första kursen producerats och nu är vi redo att testköra kursen som en pilot.  

Den nya kursen som består av 20 lektionstimmar har förkunskapskrav på dig som deltagaren att du genomgått Baskurs barn och ungdom. Innan pilotkursen som genomförs på Lingvallen i Ängelholm den 13–14 oktober ska deltagarna genomföra 4 lektionstimmar av självstudier.

På den fysiska träffen kommer deltagarna få diskutera, delta i grupparbeten, ta del av föreläsningar och få pröva på olika praktiska aktiviteter. Målet är att förmedla fördjupad kunskap inom ledarskap, bemötande, anpassning, kommunikation och lektionsplanering.

Under nästa år släpps en kortare introkursen, som är en digital kurs på fem lektionstimmar.

 

Du är varmt välkommen med din anmälan!

Här kan du läsa mer om kursen.

 

Här kan du anmäla dig.

Här kan du läsa mer om det nya utbildningssystemet.

Läs tidigare artiklar om alla kan gympa kopplat till den nya kursen.

Publicerad: 2018-09-11

UPPTÄCK MER