Nytt avtal med Aleris Sports Medicine gällande specialistvård

Nyligen kunde Gymnastikförbundet berätta om nytt samarbete kring hälsoundersökningar för landslagsaktiva, nu kommer nästa goda nyhet och denna gång gäller det snabb tillgång till specialistvård för medlemmar i gymnastikföreningar.

Gymnastikförbundet har inlett ett landsomfattande samarbete med Aleris Specialistvård kring snabb hjälp vid akut skada och överbelastningar för alla som är medlemmar i en förening inom förbundet.

  

Snabb bedömning av legitimerad specialist

Samarbetet innebär att Aleris kommer att erbjuda medlemmarna en möjlighet till en snabb tid för bedömning av legitimerad specialist inom det område man har behov av och därtill tillhörande undersökning för att kunna ge relevant bedömning och rekommendation kring eventuell vidare vård eller rehabilitering.

 

Aleris har i dagläget kliniker som erbjuder specialistvård med idrottsinriktning, Sports Medicine, i Malmö, Ängelholm, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Samarbetet med förbundets medlemmar kommer att koordineras från Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm dit du ringer oberoende av vart du befinner dig i landet.

Gymnastikförbundets koordinator och projektledare för det medicinska stödet, Åsa Ekdahl, berättar:

- Vi har länge sökt efter en samarbetspart med ett landsomfattande resursnätverk där vi kan få en möjlighet till snabb och professionell bedömning av legitimerad personal och en tillhörande undersökning eller provtagning som kan ge gymnasten en snabb plan och möjlighet att återgå till träning och tävling på ett kontrollerat sätt efter en överbelastning eller skada. Vår förhoppning är att vi ska kunna stävja fler skadetrauman genom att vi får fler till vård redan i ett tidigt skede när en överbelastning uppmärksammats.


Åsa Ekdahl, projektleder och samordnar det medicinska stöder.

Samarbete mellan medicinskt expertteam och Aleris läkare

Dialogen och arbetet kring att säkerställa ett komplett medicinskt resursnätverk med legitimerade kompetenser i hela landet har drivits genom stöd från Gymnastikförbundets medicinska expertteam, som är förbundets rådgivande organ i medicinska frågor. Där finns leg psykolog/ psykoterapeut Klara Edlund, leg läkare Mia Jodal, leg dietist Anna Melin, leg fysioterapeut Anna-Karin Wikström, samt Gymnastikförbundets landslagschef Jonas Juhl och projektkoordinator Åsa Ekdahl.

- Teamet har tillsammans med läkare och koordinator från Aleris arbetat fram en modell för kommunikation som bygger på ett förhållningssätt där flera kompetenser kan sättas in och samverka kring gymnasten om behov finns. Tanken är att Aleris nätverk ska komplettera förbundets egna nationella medicinska nätverk av legitimerade resurser som har tackat ja till att samarbeta med Gymnastikförbundet kring både förebyggande arbete och skadehantering, säger Åsa Ekdahl.

 

Alla medlemmar omfattas

Man kan söka hjälp hos Aleris som privat betalande kund eller via sin försäkring. Gymnastikförbundet rekommenderar sina medlemmar att tillse att man alltid har ett fullgott försäkringsskydd för den nivå man befinner sig inom. För närvarande har förbundet ett samarbete med Svedea försäkringsbolag kring bas-, tränings- och tävlingslicensförsäkringar och rekommenderar i övrigt för närvarande Folksam avseende elitförsäkringar (Bas+Extra). På förbundets hemsida kan du som medlem läsa mer om vad som gäller för just dig.  

http://www.gymnastik.se/forforeningar/forsakringarochlicenser/

 

Gymnastikförbundets generalsekreterare Johan Fyrberg kommenterar samarbetet:

 - Samarbetet med Aleris gör att vi känner att vi nu har säkerställt att gymnasten får relevant vård i så nära anslutning till sin hemmaförening som möjligt och att vi kan erbjuda alla våra medlemmar i förening samma sak känns extra viktigt. Gymnastens hälsa och välmående sätts i centrum samtidigt som vi jobbar för en snabb och säker återgång till träning och tävling, viket vi vet är extra viktigt för många som hamnar utanför sitt normala träningssammanhang när en skada inträffar och man tvingas till långa uppehåll och rehabilitering som tar tid, säger Johan Fyrberg.  

 

Fint stöd från Gymnastikförbundets partners

Avtalet med Aleris specialistvård har möjliggjorts genom aktivt stöd från Gymnastikförbundets samarbetspartners Pensum och Svedea samt från Riksidrottsförbundets elitstöd. Avtalet gäller fram till och med 31 december 2020, med möjlighet att utvärdera under tiden och förlänga vid utgången.

 

– Vi ser fram emot att samarbeta med Gymnastikförbundet kring specialistvården och deras medicinska resurspersoner och välkomnar deras initiativ och helhetstänk kring ett multidisciplinärt förhållningssätt och välmående idrottare, säger Aleris Specialistvårds Lotta Willberg, medicinskt ansvarig läkare Aleris Sportsmedicine.

 

Om du har frågor kring Gymnastikförbundets nya avtal kring specialistvård eller övriga frågor kring arbetet med det medicinska stödet är du varmt välkommen att höra av dig direkt till projektledare Åsa Ekdahl, mail: asa.ekdahl@gymnastik.se

 

Vid frågor eller funderingar kring dina försäkringar är du varmt välkommen att kontakta vår koordinator Calle Myrsell, mail: calle.myrsell@gymnastik.se eller direkt till Pensum försäkringsmäklare, Stina Bellander, mail: stina.bellander@pensum.se för vidare råd och stöd.

Hit ringer du om du har en skada och vill boka tid:

Aleris Sports Medicine, tel: 08 – 690 63 15

Publicerad: 2018-10-15

UPPTÄCK MER