82:a FIG-kongressen startar på söndag

I helgen inleder Internationella Gymnastikförbundets (FIG) sin kongress i Baku och från Sverige är generalsekreterare Johan Fyrberg och Per Sjöstrand, president i technical committee Teamgym, i Europeiska Gymnastikförbundet på plats.

Kongressen har ett antal stora frågor på agendan, även om det just denna kongress inte innebär några personval. Ur svensk synvinkel är det två frågor som är av extra intresse:

  • Etiska frågor
  • Parkour

 

Kongressen förväntas besluta om att införa en oberoende struktur (men inom FIG:s organisation) som ska hantera etiska frågor. Med detta menas att hantera juridiska frågor och möta olika typer av etiska problematiker.

 

- Sverige kommer stödja förslaget. Det är helt rätt att FIG möter det här frågorna och bygger kompetens. Man vi behöver vara medvetna om och vara ödmjuka inför att de problem som finns inte löses enbart genom att införa strukturer. Det krävs ett lika stort kulturellt arbete för att nå verklig framgång, säger Johan Fyrberg.

 

Den andra frågan handlar om FIG:s arbete med parkour. FIG arbetar för inkludering av nya former för gymnastik och både parkour och truppgymnastiken är verksamheter som Svenska Gymnastikförbundet gärna ser växa sig ännu starkare genom en större och bredare internationell spridning. Ett exempel på det är att EM i truppgymnastik 2020 kommer öppna upp för länder utanför Europa att delta.

 

- FIG:s arbete med att lyfta fram nya discipliner är positivt. Men däremot ser vi att tillvägagångssättet som har används i arbetet med att lyfta in parkouren och starta upp tävlingsverksamhet är problematisk. Enligt vår mening har förankringen bland de aktiva via förbund och föreningar, varit för begränsad, säger Johan.

 

Hur kongressen avlöpte kommer det mer info om nästa vecka.

Läs mer om FIG:s kongresser här 

Publicerad: 2018-11-30

UPPTÄCK MER