Gymnastikens ledarskap - Athlete Centered Coaching

Ledarskap kommer få en allt mer tongivande roll i det nya utbildningssystemet och nu är första byggsatsen kring detta klart.

Vi har tidigare berättat att vi i samband med införandet av Gymnastikförbundets nya utbildningssystem kommer använda gymnastikens sex rörelsemönster som modell och utgångspunkt inom biomekanik och det fysiska området.

Läs mer om gymnastikens rörelsemönster här 

Nu är den andra byggstenen, kopplat till ledarskapet också beslutad. Den nya utgångspunkten i utbildningen av ledare och tränare inom ledarskap kallas Athlete Centered Coaching. Detta förhållningsätt eller filosofi, kommer följa som en röd tråd genom de olika kurserna.  Athlete Centered Coaching fungerar på alla verksamheter inom Svensk Gymnastik och på alla nivåer.

 

Susanne Meckbach, doktor i idrottsvetenskap med inriktning ledarskap, har hjälpt Gymnastikförbundet att ta fram de kommande utbildningarna inom ledarskap. Grunden kommer introduceras på baskurserna och kommer sedan att appliceras och användas i alla kommande kurser när ledarskap diskuteras.

 

Varför väljer vi just denna modell?

- När jag tog mig an uppdraget så började jag med att läsa igenom Svensk Gymnastiks grunddokument som exempelvis utvecklingsmodellen med stadier och nyckelfaktorer, värdegrund och uppförandekod. Då insåg jag att jag känner igen det här, det här har jag läst någon annanstans. Vid lite mer efterforskning insåg jag att teorierna kring Athlete Centered Coaching ligger som hand i handske kring det arbete som redan har gjorts inom gymnastiken, berättar Susanne Meckbach.

 

Vad innebär då Athlete Centered Coaching?

Athlete Centered Coaching är en filosofi vars grund är att involvera de aktiva i sitt eget idrottande med tränaren som stöd. Forskning visar att Athlete Centered Coaching bidrar till att värna om aktivas fysiska och psykiska hälsa. Som namnet antyder så ställs den aktiva i centrum och där målet är att utveckla självständiga individer som mår bra med sin träning. Detta oavsett vilken nivå man tränar och/eller tävlar på, eller hur gammal man är.

 

Det är också en filosofi som bygger på att ledaren hela tiden utgår från den enskilda individen och dess förutsättningar, tar hänsyn till vilken ambitionsnivå som finns, samt att involvera de aktiva i sin träning. Just delaktigheten och att skapa en miljö där individen reflekterar och tar ansvar är viktig för att de aktiva ska bli självständiga.

 

 

 

- Modellen bygger på att många delar samspelar och gör det över tid. Grunden är densamma, men det är klart att tillämpningen blir olika beroende på om det är en motionär, ett litet barn eller en elitgymnast på internationell nivå som ledaren har för ögonen. Det är just därför vi anser att modellen kommer fungera så bra. Den kan hänga med och appliceras i alla våra ledarskapskurser framöver, oavsett om det är baskursen eller de mer specialinriktade kurserna högre upp i stegen, säger Susanne.

 

Ledarskapsfilosofin har sitt ursprung från en grupp av erfarna ledare som utvärderade vad som fungerade bra för dem och för andra framgångsrika ledare inom idrotten. Därefter har principerna bakom Athlete Centered Coaching studerats genom forskning och praktiska erfarenheter från ledare och tränare inom idrotten och utbildningssystemet. Numera är Athlete Centered Coaching vedertagen inom idrotten, eftersom den leder till mer välmående, självständiga och högpresterande aktiva.  

 

Läs mer om arbetet med det nya utbildningssystemet här

 

 

Publicerad: 2018-12-03

UPPTÄCK MER