Uppdatera i Idrottonline

Gymnastikförbundet och Riksidrottsförbundet använder IdrottOnline som vårt huvudsakliga system kopplat till föreningsadministration.

För att kunna utnyttja IdrottOnline och göra vår administration så effektiv som möjligt behöver ni som förening göra två enkla justeringar. Dessa justeringar bidrar bland annat till att förbundet enklare kan kommunicera med rätt person/roll inom er förening och att vår gemensamma statistik blir korrekt. Allmänheten kommer också kunna hitta er förening när de söker efter en viss disciplin på en viss ort, det vill säga ni blir sökbara under ”Hitta förening” på gymnastik.se.

Justeringar:

1) Gymnastikförbundet vill att ni som förening väljer att låta oss se era medlemmars personuppgifter i IdrottOnline. Detta är något som är godkänt enligt GDPR och Gymnastikförbundet kommer inte att göra några ändringar i era register. Du som huvudadministratör i föreningen går in på sidan ”Föreningsinfo”. Där finns rubriken ”Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter” (se bild nedan). Klicka i rutan ”Läsa och ändra”.För föreningar som tävlar och kommer göra sin tävlingsanmälan i IndTA är justeringen en förutsättning för att era anmälningar ska gå igenom. Se separat nyhet om detta.

2) Inför arbetet med Gymnastikförbundets årsrapport behöver ni som förening uppdatera och säkerställa att rätt information om er finns under ”Gren/Klass” i IdrottOnline. Gren/Klass beskriver föreningens alla verksamheter och discipliner, till exempel Bamsegympa, parkour och truppgymnastik.

Nytt tävlingsadministrativt system 2019

Under 2019 kommer ett nytt tävlingsadministrativt system att lanseras, IndTA. För att du ska kunna anmäla dina gymnaster och lag till tävling behöver alla finnas registrerade i IdrottOnline.

För de föreningar som använder Sportadmin finns en sådan tilläggstjänst (se bifogad manual) och för er som använder något annat system finns information bifogat hur det går till på bästa sätt.

Det är viktigt att samtliga föreningar med tävlingsverksamhet vet vem som står som huvudadministratör i IdrottOnline. De personer som står som huvudadministratörer kommer att få information kring hur det nya tävlingsadministrationssystemet fungerar. Det är därför helt avgörande att den tilldelade rollen ”huvudadministratör” står på någon som fortfarande är administratör i föreningen så att informationen kommer till rätt person.

Lathund för att lägga till medlemmar i IdrottOnline

Lathund för Sportadmin

Publicerad: 2018-12-07

UPPTÄCK MER