Pia Josephson tillförordnad generalsekreterare på Gymnastikförbundet från och med 1 mars 2019

Förbundsstyrelsen i Gymnastikförbundet har fattat beslut om att Pia Josephson blir tf generalsekreterare (GS) på Gymnastikförbundet från och med 1 mars 2019.

I slutet av oktober beslutade Johan Fyrberg att lämna Gymnastikförbundet för en ny tjänst inom Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

 

Johan blir kvar till sista februari 2019 och just nu pågår en rekryteringsprocess för att hitta hans ersättare. Inom kort kommer en annons kring tjänsten att publiceras.

 

Fram tills en ny person är på plats kommer Pia Josephson, som idag är chef för avdelningen Omvärld & Utveckling på förbundet, gå in i rollen som tf GS.

 

- Pia kommer axla rollen som tf GS på ett mycket bra sätt. Det var ett naturligt val då hon i mångt och mycket redan är med och driver de strategiska frågorna som ligger framför oss under 2019.  Vi anser att det nationella kansliet, med Pia som ansvarig chef, kommer kunna jobba vidare på ett bra sätt utan att tappa tempo under mellanperioden, säger Anna Iwarsson, ordförande Gymnastikförbundet.

 

Pia har jobbat på Gymnastikförbundet sedan 2013 och har haft flera olika roller och ansvarsområden, vilket tillsammans med hennes stora erfarenhet från gymnastiken ger henne en bred bas att utgå ifrån. Hon har varit en av de drivande personerna för att introducera utvecklingsmodellen, varit sportchef och ansvarat för landslagsverksamhet, samt i den nuvarande rollen som utvecklingschef säkerställa förutsättningarna för viktiga utvecklingsområden inom Svensk Gymnastik som utökat medicinskt stöd och införandet av ett nytt utbildningssystem. 

 

Genom att beslutet om en tf GS kunde tas så snabbt kommer Pia och Johan kunna göra en gedigen överlämning och det finns tid att lösa den interna organisationen under perioden fram till att en ordinarie GS är på plats.

 

- Det är med stor ödmjukhet som jag fram emot uppdraget. Det händer mycket inom Svensk Gymnastik och Gymnastikförbundet. En av de viktigaste faktorerna som gör att jag känner mig redo för detta är de kollegor jag har inom Gymnastikförbundet. Det är fyra år sedan vi antog vår utvecklingsmodell och som vi dagligen tolkar och tillämpar på olika sätt i verksamheten. Det arbetet fortsätter i alla våra delar träning, tävling och elit, säger Pia.

 

- Vi vet att den här typen av rekryteringar kan ta tid och vi kommer vara noga med att verkligen hitta rätt kandidat som kan bidra till Svensk Gymnastiks fortsatta utveckling. Med Pia på plats behöver vi inte känna att vi måste skynda på den processen, avslutar Anna Iwarsson.

 

Publicerad: 2018-12-12

UPPTÄCK MER