Landslagen fortsätter tävla i dräkter från Vera Sport

Vera Sport fortsätter att vara Gymnastikförbundets exklusiva part när det gäller tävlingsdräkter för landslagen i kvinnlig och manligt artistisk gymnastik, trampolin och DMT, samt truppgymnastik.

Med ett fantastiskt tävlingsår i ryggen har ett nytt samarbetsavtal tecknats mellan Gymnastikförbundet och Vera Sport. Avtalet omfattar tävlingsdräkter till fyra landslag och gäller på två år, med option om ytterligare fyra års förlängning. Det innebär att ett av de mest långvarade samarbetena Gymnastikförbundet har fortsätter och där vi även framöver kommer se landslagen tävla i dräkter från de märken som Vera Sport representerar.

 

- Vera Sport är en del av Svensk Gymnastik. För landslagsverksamheten är det givetvis oerhört förmånligt att de med sitt genuina engagemang och kunskap om verksamheterna fortsätter vara en nära part till oss, säger Jonas Juhl landslagschef på Gymnastikförbundet.

 

Liksom tidigare kommer Vera Sport möta verksamheten inom Svensk Gymnastik på tävlingar, mötesplatser och via Gymnastikförbundets digitala kanaler för att kunna visa upp hela det sortimentet som erbjuds till föreningarna.

 

– Det är med glädje och stolthet vi förlänger samarbetsavtalet med Gymnastikförbundet.
Ett långvarigt samarbete som ger oss goda möjligheter att även fortsättningsvis leverera det Svensk Gymnastik vill ha och behöver för att tävla på internationell nivå. Efter ett fantastiskt gymnastikår 2018, ser vi med stor tillförsikt fram emot att få vara en del av kommande års evenemang, säger Mats Jonsson, Vera Sport.

Publicerad: 2019-02-12

UPPTÄCK MER