Gymnastikförbundet söker en Gymnastikombudsman

Funktionen Gymnastikombudsman har funnits sedan 2014. Syftet med GymO är att förstärka arbetet med de etiska frågorna och att i förlängningen stödja och hjälpa föreningar och förbundet (regionalt och nationellt) inom området.

Det finns idag en rad olika stödstrukturer inom idrotten, både nationellt och internationellt och vi ser därför framåtriktat att arbetssättet för Gymnastikombudsmannen nu delvis förändras.

 

Gymnastikombudsmannens kommande uppdrag handlar primärt om, att göra en initial bedömning av de ärenden som inkommer, för att därefter sorteras till rätt struktur för hantering/åtgärd, slutligen följa upp så att erforderligt stöd alternativt åtgärder vidtagits. I vissa fall kan Gymnastikombudsmannen rekommendera/initiera att utreda ärenden.

 

Vi söker dig som är beteendevetare alternativt polis eller jurist, med erfarenhet av barnrätt/barnkonventionen, och som i rollen som Gymnastikombudsman vill vara med och vidareutveckla det etiska arbetet inom Gymnastikförbundet. Erfarenhet av föreningsidrott generellt och gymnastik specifikt är meriterande.

 

Läs mer om uppdraget och hur du anmäler ditt intresse här. Sista dag för ansökan är 18 mars 2019.

Publicerad: 2019-02-22

UPPTÄCK MER