Påminnelse - Uppdatera i IdrottOnline

Gymnastikförbundet och Riksidrottsförbundet använder IdrottOnline som vårt huvudsakliga system kopplat till föreningsadministration.

För att kunna utnyttja IdrottOnline och göra vår administration så effektiv som möjligt behöver ni som förening göra en justering. Denna justering bidrar bland annat till att förbundet enklare kan kommunicera med rätt person/roll inom er förening så att du som person får information som berör just dig i din roll istället för att få utskick som behöver skickas vidare till en annan person inom föreningen.

Tryck på knappen ”Läsa och ändra”

Gymnastikförbundet vill att ni som förening väljer att låta oss se era medlemmars personuppgifter i IdrottOnline för att du ska kunna få den informationen som berör just dig och din roll inom föreningen. Detta är något som är godkänt enligt GDPR och Gymnastikförbundet kommer inte att göra några ändringar i era register.

 • Logga in som huvudadministratör
 • Klicka på fliken Administration (högst upp)
 • Välj Gymnastik (för flersektionsföreningar)
 • Klicka på Inställningar (till vänster)
 • Scrolla ner
 • Kryssa i Läsa och ändra (under Gymnastik)
 • Tryck Spara

 

 

Ska ni tävla under 2019? Då måste ni veta om dessa nyheter

Under 2019 kommer ett nytt tävlingsadministrativt system att lanseras, IndTA. Det är viktigt att samtliga föreningar med tävlingsverksamhet vet vem som står som huvudadministratör och/eller klubbadministratör i IdrottOnline. De personer som står som har någon av ovanstående roller kommer att få information kring hur det nya tävlingsadministrationssystemet fungerar. Bland annat innebär det nya systemet att alla som ska anmäla till tävling behöver tilldelas en behörighet i IdrottOnline – något som föreningens huvudadministratör eller klubbadministratör har rättigheter till.

Det är därför helt avgörande att de tilldelade rollerna huvudadministratör och klubbadministratör står på någon som fortfarande är verksam i föreningen så att informationen kommer till rätt person. Genom att tillåta Gymnastikförbundet att ”Läsa och ändra” enligt nyheten ovan kommer Gymnastikförbundet att kunna nå ut till alla huvud- och klubbadministratörer med korrekt information om det nya tävlingsadministrativa systemet. Om föreningen inte har låtit Gymnastikförbundet att se föreningens register så kommer vi inte kunna nå ut till rätt personer.

För att du ska kunna anmäla dina gymnaster och lag till tävling behöver alla finnas registrerade i IdrottOnline. För de föreningar som använder Sportadmin finns en sådan tilläggstjänst, och för er som använder något annat system finns information längst ner här hur det går till på bästa sätt.

För att ta reda på vem som är huvud- och klubbadministratör i din förening gör du såhär:

 • Logga in på IdrottOnline
 • Klicka dig vidare till ”Administration”
 • Klicka på ”Personer”
 • Klicka på ”Utökad sökning”
 • Välj rollkategori ”Organisationsledare” och rollerna ”Huvudadministratör” och ”Klubbadministratör”, därefter ”Sök”
 • Nu listas de i din förening som har dessa roller och därmed behörighet att tilldela behörighet till IndTA och kommer att få mer information under vecka 11.

 Mer information finns på IdrottOnlines egen supportsidaLathund för att lägga till medlemmar i IdrottOnline

Lathund för Sportadmin

Publicerad: 2019-02-25

UPPTÄCK MER