Avstamp 2020

Var med och påverka våra framtida mål mot 2028 – dina idéer är viktiga!

Nu har du möjlighet att tycka till om vad Svensk Gymnastik ska fortsätta med, sluta med, börja med, eller vidareutveckla 2020 fram tills 2028. Du kan svara gentemot din tillhörande region via vår undersökning.

Gå till www.menti.com och ange följande kod:

  • Norr: 92 58 86
  • Mitt: 89 76 55
  • Uppsvenska: 58 03 83
  • Öst: 95 53 61
  • Mellansvenska: 60 64 50
  • Väst: 55 31 43
  • Sydost: 82 91 5
  • Syd: 60 48 48

Bidra även med dina tankar till nationell nivå: 46 29 08


Publicerad: 2019-02-28

UPPTÄCK MER