Träna smart och bygg bra grundstyrka för att klara svår teknik

Gymnastikförbundet har arbetat fram ett Gymnastiskt basträningsprogram. Ett grundstyrkeprogram specifikt anpassat för gymnastik och de krav på generell basstyrka som krävs för att kunna utföra tekniska övningar som gymnast.

Arbetet med basträningsprogrammet har genomförts i samverkan med de tio engagerade fysioterapeuter och kiropraktorer som Gymnastikförbundet har kopplade mot landslagen. I ett utvecklingsprojekt utanför sitt ordinarie engagemang har dessa duktiga medicinare i samarbete med projektkoordinator Pierre Styfberg från Bosöns testlaboratorium tagit ut, modifierat och prioriterat fram 15 övningar med fokus på kontroll, balans och styrka. Arbetet har letts av förbundets projektledare för medicinskt stöd, Åsa Ekdahl.

- Materialet är uppbyggt för att kunna utföras i den vanliga träningsmiljön med de redskap som finns till hands där och tanken är att man som tränare ska integrera övningarna i den vardagliga träningens olika delar så långt möjligt så att detta blir en naturlig del av gymnastikträningen varje vecka, berättar Åsa.

Bakgrunden till programmet är att man från den medicinska sidan har uppmärksammat att många gymnaster dras med onödiga överbelastningsskador som troligen hade kunnat avhjälpas med en mer komplett grundstyrka innan man påbörjar allt för tekniskt avancerade övningar inom det akrobatiska.

Materialet är uppbyggt i ett stegrande där de första övningarna riktar sig mer mot att skapa kontroll och balans och där de svårare övningarna mot att både skapa kontroll och bygga styrka. Det finns tips att tänka på för korrekt utförande och direkta utmaningar för att skapa en variation och möjlighet till ökad svårighet och belastning.

Åsa fortsätter:

- Förutom att vi fotat alla övningar och gör dem tillgängliga på webben har vi också lanserat allt material i filmad version på Gymnastikförbundets Youtubekanal att ladda ner och använda sig av.

Vi hoppas i och med detta att vi har kunnat bidra med kunskap och konkret material som kommer att kunna användas i all verksamhet från tidig ålder i de lite enklare övningarna och upp till elitnivå i de svårare övningarna där man också lägger till belastning.

Klicka här för att se och prova på Gymnastiskt basträningsprogram - fotat program. 

Klicka här för att se och prova på Gymnastiskt basträningsprogram - filmat program.

Gymnastikförbundet vill rikta ett stort tack till alla medverkande gymnaster som fotograferats och filmats, alla föreningar som hjälpt till med lokaler att filma i och alla medicinska resurser, kunniga personer och produktionsteam som arbetat direkt med framtagandet eller bidragit med kunskap för genomförandet.

Publicerad: 2019-03-15

UPPTÄCK MER