FIG Gymnastics for All GfA Colloquium 2019

FIG arrangerar årligen ett colloquium (möte) för personer som är engagerade inom Gymnastics for All GfA. Den här gången var det Lissabons tur att ta emot 58 deltagare från 5 kontinenter och 38 nationella gymnastikförbund 20 – 24 mars.

Gymnastics for All GfA handlar om att föra nationer samman genom rörelse och fysisk aktivitet för alla oavsett ålder, form och förmåga och bidrar på så sätt till global hälsa, fitness och vänskap.

Mötet inleddes av Margaret Sikkens Ahlquist, President i FIG:s Gymnastics for All GfA kommitté med information och nyheter från FIG-kongressen 2018.

Här kan du läsa mer om kongressen där vi var representerade i form av Johan Fyrberg och Per Sjöstrand.

Nästa ämne var god förvaltning och inkludering och så här säger Katy Cuddington från British Gymnastics:

”För att lyckas med inkludering behöver vi involvera våra medlemmar och andra organisationer i vårt arbete. Genom ett relevant stöd i form av information på vår hemsida, en disability guide, videor, utbildning samt en supportfunktion kan vi fortsätta det arbetet”

Chantal Buchser som är projektledare på sportavdelningen för internationella olympiska kommittén (IOC) fortsatte dagen med att presentera pågående aktiviteter inom IOC och vikten av att dela information och hur man skulle kunna samverka med IOC nationellt genom till exempel Olympic days. Läs mer om Olympic days i Sverige här

Därefter fick deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter om hur man kan jobba med masstrupper för att sedan avsluta dagen med en praktisk workshop och demonstration av gymnastik för personer med funktionsnedsättning.


Under dag två föreläste Professor Emeritus Keith Russell om gymnastikens rörelsemönster och biomekaniken bakom dessa. Russell har varit med och tagit fram material för träningslära till vårt nya utbildningssystem. Läs mer om det arbetet här

Därefter fick deltagarna tips och råd hur man på ett enkelt, lekfullt och kreativt sätt kan jobba med gruppkoreografi.


Dagen avslutades med information och diskussioner om hur man som nationellt gymnastikförbund kan jobba med inkludering av parkour. Här delade vi med oss av våra egna erfarenheter men fick även ta del av hur utvecklingen sker i andra länder.

Sista dagen för mötet inleddes av Keith Russell som presenterade nya perspektiv och vetenskapliga teorier för utbildning av ledare och deltagare.

Därefter fick representanter från de sex kontinentala förbunden; European Union of Gymnastics (UEG), Pan-American Gymnastic Union (PAGU), Asian Gymnastic Union (AGU), African Gymnastics Union (UAG) och Oceania Gymnastics Union (OGU) presentera sitt arbete med Gymnastics for all.

Nästa ämne var TeamGym, som vi i Sverige kallar Truppgymnastik, där deltagarna fick höra Per Sjöstrand, President i UEGs – TeamGym kommitté presentera verksamhetsformen, dess utveckling i Europa samt tips på hur man som nationellt gymnastikförbund kan starta upp verksamhet både med och utan inslag av tävlingsmoment.

Så här säger Per efter mötet:

”Jag upplever att intresset för Truppgymnastik överlag var stort bland deltagarna. Framförallt fick jag möjlighet att träffa flera av de länder utanför Europa som nu kommit igång och tränar med Truppgymnastikens tre grenar. USA, Australien och Nya Zealand ligger långt fram och arrangerar årligen tävlingar i sporten som en del av deras verksamhet inom Gymnastics for All.

Efter min presentation var det också flera länder i Sydamerika, Afrika och Mellanöstern som framförde att de såg goda möjligheter att kunna starta med Truppgymnastik och man identifierade samtidigt en möjlighet att därigenom kunna behålla gymnasterna längre upp i åldrarna. Sammanfattningsvis ett givande och framförallt innehållsrikt och varierat program för att sprida kunskap och dela erfarenheter med länder från hela världen."


Mötet fortsatte sedan med information om sommarens World Gymnastrada och en första inblick i World Gymnaestrada 2023 som går av stapeln i Amsterdam. Läs mer om World Gymnaestrada 2023 här

Avslutningsvis fick deltagarna information om att World Gym for Life Challenge troligtvis kommer att genomföras i juli 2021 i Lissabon.


Sammanfattningsvis kan man säga att det varit ett intensivt möte med många intressanta föreläsningar som givit deltagarna både nya insikter men även bekräftat en del av det arbete som redan genomförs. Nedan ser ni ett laddat gäng som är redo att fortsätta arbetet med att utveckla Gymnastics for All GfA


Publicerad: 2019-04-03

UPPTÄCK MER