Att inte kommentera enskilda ärenden i sociala medier ska ej likställas vid passivitet

I sociala medier uppstår ibland diskussioner om enskilda ärenden relaterade till elitgymnastiken och gymnaster som finns och har funnits med i den absoluta toppen. Här kommer en förklaring kring varför vi inte kommenterar i de trådarna.

Gymnastikförbundet har valt att vara transparanta om de incidenter som uppstått. Vi vill berätta och vara öppna, men med hänsyn till personlig integritet kan vi inte lämna ut namn, föreningar eller sekretessbelagd information från exempelvis läkare och psykologer.

 

Det här är viktigt för oss: vi för inte den här typen av diskussioner i sociala medier.

 

Anledningen till det är att de riskerar att bli allt för polariserade och förenklade och där enskilda individer hängs ut. De som kommenterar och diskuterar tenderar också att prata om andra och hur de upplevt en situation, snarare än att ha pratat med dem.

 

Vi är stolta över Svensk Gymnastik och den verksamhet som våra föreningar och vi själva bedriver. Det gäller allt från barnverksamheten till seniorernas gruppträning. Det gäller också elit- och landslagsverksamheten som sker i nära samarbete med våra förbundskaptener, föreningstränare, aktiva och i förekommande fall målsmän. Samarbetet bygger på förtroende, dialog och relationer.

 

Gymnastikförbundet har under flera år aktivt arbetat med att utveckla ledarskapet inom Svensk Gymnastik. Ett arbete som hela tiden behöver aktualiseras och diskuteras och där vi ska sätta barn och aktiva i första rummet. Verksamheten bedrivs i över 1000 föreningar med drygt en kvarts miljon aktiva. Vi arbetar för är att det inte ska förekomma några typer av kränkningar inom vår idrott, men om det skulle uppstå ska vi inte tveka att vidta åtgärder. Vi utgår från att den eller de som får kännedom om att något är fel, kontaktar oss eller korrekt myndighet så att ingen far illa.

 

Pia Josephson
tf. generalsekreterare Gymnastikförbundet

Publicerad: 2019-04-16

UPPTÄCK MER