Föreningsdag i nya Ranstahallen

Lördag 13 april genomfördes en föreningsdag i nya Ranstahallen. Där fick Gymmix Ransta tillsammans med andra föreningar presentera sig och ha en uppvisning för de som bor på orten.

Syftet med dagen var att hylla Ranstas föreningar och visa upp det starka föreningslivet på en mindre ort.

  - Vi fick mycket positiv feedback från kommunen som såg allting som vi föreningar gör i Ransta. Då kände vi att det här måste vi få ut till de som bor här, och inte bara de som är engagerade i föreningarna. Vi behöver inte få en klapp på axeln för vi vet vilket jobb vi gör, utan vi vill att det här ska alla som bor här få veta. Så då bestämde vi att vi skulle ha en dag där vi sätter alla föreningar i fokus och lyfter upp dem, berättar Gymmix Ranstas ordförande Lina Hellman.

I samband med att en ny hall stod klar fanns det möjlighet för Ransta Gymmix visa upp den och samtidigt visa hur viktigt det är med starka föreningar, inom både idrotten och kultur.


Ny hall möjliggör utveckling

Innan Ranstahallen blev till hade föreningarna en liten gympasal att förhålla sig till, något som förhindrat föreningarna att kunna utvecklas. Med den nya hallen hoppas Lina att kommunens invånare ska röra sig mer och slippa pendla.

  - Vi i Gymmix, vi vill ju att det ska finnas bra träning nära, det ska liksom bara vara 5 minuter till träningen. Nu hoppas vi kunna lyfta upp vår verksamhet ännu mer. Vi hade ju en liten hall vi kunde vara i, men det var ändå ett begränsat utrymme och vi kunde inte göra hur mycket som helst. Vi hoppas på att de som bor här ska känna, ”Jag behöver inte ha träningskort i Sala eller i Västerås utan vi har ett bra utbud på träning här på orten, jag kan gå hit istället”.

I och med kommunens byggnadsarbete fick föreningarna, bland andra Gymmix Ransta, vara med och lämna synpunkter på vad de behövde för deras verksamheter. På så vis väcktes tanken med att bygga en ny hall, något som inte var med i planen från början men välkomnades av kommunen, enligt Lina.

  - Det var föreningslivet som tryckte på att en hall behövdes. När det skulle byggas en ny skola så var en hall inte prioriterad. Det skulle bara vara som ett större aktivitetsrum för att de skulle kunna ha sin idrottsverksamhet på den nivån som det krävdes enligt skolverket. Men sen när vi föreningar låg på kommunen om det, insåg de att ett rum inte skulle räcka till, berättar Lina.

Eftersom det är hallbrist i Sala kommun, gick Kultur och fritid in också och valde att bygga en stor idrottshall med nya redskap.

  -De lyssnade på oss, med ett ”vad behöver ni ha?” Vi fick komma med en önskelista på vad vi behövde för att driva vår verksamhet samt även för skolan. Vi har fått väldigt mycket att säga till om från vad vi behöver från kommunen i det här bygget, säger Lina. Med den nya hallen hoppas Lina att föreningarnas arbete ska underlättas samt att kommunernas invånare ska ha möjlighet röra på sig mera.

  - Vi hoppas att folk också ska börja prioritera sig själva litegrann, alltså att det är så viktigt att man tränar och mår bra just för att man ska orka med det vardagliga livet. Sen för kommunens skull. Vi ligger ju väldigt nära Västerås vilket är en betydligt större stad som växer hela tiden. Folk vill inte bo inne i stan utan de vill flytta lite utåt landet, och här i Ransta finns det mycket på plats. Så det hoppas vi också på, att Ransta kan växa och att de som bor här förstår vikten av att det finns någonting här, avslutar Lina.

Föreningar i samarbete
Det finns ett redan påbörjat samarbete mellan Ransta Gymmix och PRO, vilket stämmer bra överens med Gymnastikförbundets övergripande samarbete med PRO och Korpen när det gäller seniorträningsprogram. 

- På nationell nivå pågår ett arbete med att färdigställa olika program för seniorer, samt ger uppmuntran och stöd för att samverka lokalt. Här kunde vi se att det redan fanns ett sådant nätverk, berättar Irene Samuelsson som driver det arbetet på Gymnastikförbundets nationella kansli.


Publicerad: 2019-04-29

UPPTÄCK MER