Svensk Gymnastik erbjuder rörelseglädje i hela landet genom hela livet

Medlemsstatistiken för 2018 är sammanställd och den visar att Svensk Gymnastik har en fortsatt positiv utveckling.

Föreningarna inom Gymnastikförbundet har haft en stark tillväxt de senaste åren och utvecklingen fortsätter uppåt. Gymnastikförbundets 1057 medlemsföreningar har nu tillsammans 262 647 medlemmar, vilket motsvarar en ökning på drygt 20% på de fem senaste åren.

 

 

 

Den största ökningen är alltjämt i åldern 7–12 år och nu är nästan 13% av Sveriges sju- till tolvåringar medlemmar i en gymnastikförening mot drygt 8% 2013. Det syns också en fortsatt ökning i åldern 13–20 år, om än i något mindre utsträckning.

 

 

 

- Det är mycket glädjande att gymnastiken fortsätter att växa vilket visar att föreningarna har fortsatt utvecklingskraft. De har tagit vår gemensamma utvecklingsmodell till sig och jobbar med att erbjuda olika typer av träning så att fler kan vara en del av Svensk Gymnastik, säger Pia Josephson, tf Generalsekreterare.

 

Det stora tappet i medlemmar i åldern 21–40 år som vi såg förra året, på grund av att en stor studentidrottsförening inte längre bedrev sin verksamhet inom Gymnastikförbundet, har nu planat ut och ligger nu förhållandevis stabilt på knapp 30 000 medlemmar.

 

Verksamhet i nästan hela landet

I nästan 90% av Sveriges kommuner (257 av 290) finns det en förening som bedriver gymnastikverksamhet, allt från barngymnastik till seniorgymnastik. Även om den största andelen av medlemmarna är 7–12 år (35,6 %) så är det också en stor andel av medlemmarna som är äldre än 40 år, drygt 20 %.

 


 

-Statistiken visar att vi verkligen lever upp till vår idé om att erbjuda rörelseglädje genom hela livet och att vi dessutom lyckas göra det i hela landet, säger Pia Josephson.

Den region som har störst tillväxt är Gymnastikförbundet Öst, tätt följt av Gymnastikförbundet Väst. Antalet medlemmar i dessa regionerna ökar även i förhållande till befolkningstillväxten.

 

Fler stora föreningar och gruppträning vanligaste aktiviteten

Vi ser en tydlig tendens att föreningarna samlas och blir större. Antalet föreningar som har mer än 1000 medlemmar har ökat från 19 föreningar med totalt 36 378 medlemmar 2009 till 50 föreningar med totalt 85 262 medlemmar 2018.

 

Gruppträning är fortfarande den vanligaste föreningsverksamheten inom Gymnastikförbundet, sett till antalet föreningar som erbjuder det i sin förening. Drygt hälften av alla medlemsföreningar, 578 föreningar, bedriver grupptränings-/motionsverksamhet i åldern 21–64 år. Glädjande är också att ca en tredjedel av föreningarna (338 st) erbjuder seniorträning för 65+ och antalet har legat stabilt mellan 300 och 360 de senaste åren. Totalt är det ca 630 föreningar som har någon form av gruppträningsverksamhet, antingen grupptränings-/motionsverksamhet i åldern 21–64 år, seniorträning/gruppträning för 65+ och/eller Gymmix.

 

 

 

På tio år har antalet tävlingsförsäkringar har ökat med 88%, där den stora ökningen sker inom truppgymnastiken och kvinnlig artistisk gymnastik. Men vi ser också att antalet träningsförsäkringar har ökat med över 400% på tio år, från 6279 till 32 398. Bara sista året har antalet ökat med över 15%.

 

- Vi ser alltså att allt fler väljer att träna gymnastik och göra volter utan att tävla. Till det kan läggas den stora gruppträningsverksamheten som bedrivs i hela 578 föreningar, något som visar på bredden i vår verksamhet. Vi hoppas framåtriktat att fler föreningar väljer att starta upp alla kan gympa – gymnastik för personer med funktionsnedsättningar, fortsätter Pia Josephson.

 

Plantskola för unga ledare

Gymnastiken är en stor ledarskola för tjejer och killar. Nästan 82% av alla ledare i en gymnastikförening är tjejer. Totalt är det över 23 000 ledare och bara under 2018 utbildade sig över 7520 inom gymnastik, varav nästan 4083 var under 20 år.

 

 

- Gymnastiken erbjuder unga en fantastisk plats att prova på och utveckla sitt ledarskap från tidig ålder, något som de har med sig vidare i livet. Vi ska vårda och vara stolta över att det är statussymbol för unga ledare att i sitt CV skriva in att de har en utbildning från Gymnastikförbundet, avslutar Pia Josephson.

 

Läs mer om medlemsdatan för Gymnastikförbundet här.

Publicerad: 2019-05-09

UPPTÄCK MER