Gymnastiken går emot strömmen - ökar bland unga killar

Nyligen presenterade Centrum för idrottsforskning siffror som visar att idrottandet bland killar 7-12 år minskar. Glädjande i sammanhanget är dock att gymnastiken går emot strömmen och visar en ökning både i antalet medlemmar och deltagaraktiviteter.

Centrum för idrottsforskning rapporerar om att antalet killar i åldern 7-12 år föreningsidrottar allt mindre. Inom Svensk Gymnastik är trenden annorlunda och vi ser istället en ökning för samma grupp. Antalet deltagaraktivteter inom gymnastik för barn 7-12 år, baserat på statstik från LOK-stödet, ökar både bland killar och tjejer. 

- Gymnastiken har ökat antalet deltagaraktiviteter i åldern 7-12 år med 45 % mellan 2012-2017 (1 521 000 – 2 209 000).

- Deltagaraktiviteterna bland killar 7-12 år har ökat med 101 % 2012-2017 (209 000 – 421 000).

- Även antalet deltagaraktiviteterna bland tjejer 7-12 år har ökat, 36 % (1 312 000 – 1 788 000).

 


Bilden visar antalet deltagartillfällen inom gymnastiken 2012 respektive 2017.

Gymnastikförbundet har nyligen tagit fram ny statistik som även visar på en ökning i antalet medlemmar för samma grupp. 

- Antalet medlemmar i åldern 7-12 år har ökat med 70 % samma period, killar 143 % och tjejer 52 %.

Klicka här för att läsa mer om Gymnastiken i siffror.

Publicerad: 2019-05-14

UPPTÄCK MER