Tillsammans för att inspirera barn och ungdomar till rörelse!

Svensk Gymnastik och Unisport förlänger samarbetet och fokus är att skapa attraktiva anläggningar som inspirerar barn och ungdomar att börja med gymnastik och få in dem i föreningslivet.

– Svensk Gymnastik gör en stor insats med att få barn och ungdomar i rörelse, antalet aktiva har ökat markant de senaste åren vilket är fantastiskt. Deras arbete passar perfekt ihop med vår vision som är ett hälsosammare samhälle. De senaste siffrorna kring barns hälsa är riktigt oroande och vi tillsammans med samarbetspartners arbetar aktivt för att vända den trenden, säger Tomas Jonasson, Marknadschef Unisport.

 

– Med Unisports erfarenhet och kunskap inom området kommer de kunna bidra till att flytta fram Svensk Gymnastiks positioner i arbetet med att verka för att öka tillgången till träningsytor både avseende nybyggnationer men också tillgänglighet och redskap i befintliga hallar/skolsalar, säger Pia Josephson, tf generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

 

Unisport fortsätter att vara officiell leverantör av gymnastikutrustning till Svensk Gymnastik. Unisport är marknadsledande i Norden inom idrotts- och motionsanläggningar. LEG och Rantzows Sport har haft ett samarbete med Gymnastikförbundet sedan många år. Nu har båda företagen blivit en del av Unisport och samarbetet fortlöper som tidigare.

 

Avtalet består av flera delar där fokus ligger på anläggningsfrågan och redskap.

 

Unisport kommer att bidra med LEG’s fulla uppsättningar av tävlingsredskap på ett antal av de nationella tävlingshelgerna i truppgymnastik. Det garanterar bra förutsättningar för gymnasterna och underlättar för arrangörsföreningarna.

 

– Tillsammans med Gymnastikförbundet vill vi skapa attraktiva gymnastik- och idrottshallar som inspirerar barn och ungdomar till rörelse. Samarbetet ger oss mycket när det gäller produktutveckling och sortiment av redskap för både tävlings-, tränings och skolgymnastik säger Rikard Lindén, Product Champion Gymnastics - Unisport.

Publicerad: 2019-05-22

UPPTÄCK MER