Riksidrottsmötet 2019

Idag på eftermiddagen inleds Riksidrottsmötet 2019 (RIM) i Jönköping. Där samlas Riksidrottsförbundet (RF) och de anslutna förbunden för att tillsammans fatta beslut i ett antal viktiga frågor. Mötet pågår under hela helgen och avslutas på söndag.

För Gymnastikförbundets del är det tre frågor som står i fokus under helgens möte: anslutningar till RF, värderingsfrågan samt hur de statliga medlen RF tilldelas ska fördelas inom idrotten.

 

1. Anslutningsfrågan – ett vägval

Ett antal idrotter har ansökt om att bli medlemmar i RF. Bland dem finns bland annat Cheerleadingförbundet och Friskis och Svettis. Förutom att Riksidrottsmötet ska fatta beslut i frågan om vilka som får vara medlemmar i RF handlar det även om att definiera hur begreppet nära besläktad idrott ska tolkas.

 

2. Förhållningssätt kring olämpligt ledarskap

Denna fråga kallar vi värderingsfrågan och i stort kretsar den kring vilket förhållningssätt idrotten ska ha till olämpligt ledarskap eller icke önskat beteende. Redan till RIM 2017 motionerade Gymnastikförbundet i värderingsfrågan och det fattades då beslut om att införa en etisk uppförandekod för hela idrottsrörelsen samt att inrätta en Idrottsombudsman, något som nu finns på plats. Riksidrottsstyrelsen fick också RIM:s uppdrag att göra en översyn av preskriptionstiden och denna fråga är nu uppe för beslut i helgen. Läs gärna Gymnastikförbundets debattartikel i Jönköpingsposten kopplat till denna fråga.

 

3. Fördelning av idrottens medel

Ytterligare en omfattande fråga som är uppe för beslut är hur de statliga medel som RF tilldelas ska fördelas inom områdena för barn/ungdom, vuxenidrott, elitverksamhet och organisation.

 

Omfattande agenda

Utöver de tre stora frågorna ovan är det en rad andra områden som ska hanteras under RIM. Bland dessa ser vi:

  • Åldrar för LOK-stödet
  • Personval, där Anna Iwarsson är uppe för omval till RS styrelse och Patrik Tengwall till valberedningen
  • Ett antal mindre stadgeändringar
  • RF:s förtjänsttecken delas ut till Margaret Sikkens Ahlquist, Sara Rumbutis, Agneta Göthberg och Stefan Bengtsson

 

Ungdomskommittén på plats

RIM har totalt 200 röster (200 RF, 204 SISU), varav Gymnastikförbundet har fem röster. De ombud som är på plats är:

  • Pia Josephson, tf generalsekreterare
  • Suzanne Lundvall, vice ordförande styrelsen
  • Anders Caspár, styrelsen
  • Henrik Lehman, styrelsen
  • Sanfan Kulsuwan, ungdomskommittén

Utöver Sanfan är även hela ungdomskommittén på plats under RIM för att ge kommittén insyn i den demokratiska processen inom idrotten och därmed bidra till att öka ungdomsinflytandet.

 

Vill du läsa mer om eller följa RIM, hittar du all info här: https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/

#RIM2019 är hashtaggen att följa i sociala medier.

 

Publicerad: 2019-05-24

UPPTÄCK MER