Sedan en tid tillbaka kan alla gympa i Karlstad

Karlstads gymnastikförening arbetar för ”rörelse hela livet” och föreningen har under en tid försökt börja med verksamheten Alla kan gympa. Nu är de precis klara med sin första termin.

Föreningen började med att ställa frågan till sina ledare om intresse fanns för att leda en grupp för personer med funktionsnedsättningar. Efter ett väldigt stort gensvar kunde de börja planeringen.

Förväntningar och tankar innan man startade verksamheten handlade mycket om hur man skulle få deltagare, hur många och vikten av planering när man jobbar med denna målgrupp.

Sara Sör, en av ledarna för gruppen gick den nya Alla kan gympa kursen under våren och fick med sig massa inspiration som hon sedan fört in i passen.

  - Det är fantastiskt att se deltagarna utvecklas under terminens gång. Från att ha svårt för höjder till att självmant börja klättra i ribbstolarna, samt klara av att balansera på bom genom att enbart hålla en ledare i handen eller kanske klara det helt själv, säger Sara

Nu har gruppen haft sin sista träning för den här terminen som bestått av 10 tillfällen. Aktiva, ledare och föräldrar har varit väldigt nöjda och ser framemot nästa termin.


 
  - Det finns flera saker som vi behöver arbeta med framåtriktat, marknadsföring och tider i anpassade lokaler avslutar Anna Konradsson, sektionsansvarig för barnverksamheten i KGF, som ser framemot många skratt framöver.

Här hittar du stöd i arbetet med att marknadsföra Alla kan gympa

Här hittar du mallar för hur ni som förening kan påverka er kommun

Publicerad: 2019-05-24

UPPTÄCK MER