Gymnastikförbundet satsar ytterligare på skaderegistrering i mobilen – nu erbjuds föreningar att prova AIM Control

Under 2017 inledde Gymnastikförbundet ett samarbete genom avtal med AIM Control (Athletes Injury iMpact Control) genom Linköpings universitet för skaderegistrering inom landslag. Vi har nu, efter utvärdering, skapat ett föreningspaket.

Det nya föreningspaket  erbjuds främst förening med elit- och/eller träningsintensiv verksamhet.

I appen kommer gymnasterna att veckovis kunna registrera både känningar, överbelastningar och skadetrauman under en specifik registreringsperiod och därigenom få total kontroll på sin egen fysiska status. De kommer att kunna dela med sig av sitt skadepanorama till tränare och/eller medicinska stödpersoner. Det görs för att snabbare kunna få adekvat hjälp och i möjlig mån avstyra svårare skador som följd av att inte ha lyssnat på kroppen och bromsat i tid, vilket ofta är fallet, uppger Åsa, medicinsk koordinator på Gymnastikförbundet, och fortsätter:

- I appen finns också frågor som rör träningsmängd, återhämtning och känslostämning inlagda, för att komplettera och ge en helhetsbild.

Bakom AIM Control står två mycket meriterade fysioterapeuter som har sin bakgrund inom handbollens elitverksamhet. Jennie Classon har arbetat som fysioterapeut på landslag, elit och ungdomsnivå med såväl herr- som damhandboll och Kajsa Johansson, docent i fysioterapi och idrottsmedicinsk forskare vid Linköpings universitet. Appen har testats fram under tre års tid i samverkan med Handbollförbundet.

Verktyget har reliabilitetstestats samt validerats genom studier vid Linköpings Universitet och nu utvecklats vidare genom vårt gemensamma arbete inom Gymnastikförbundets landslag och utvärderats genom vårt medicinska expertteam under året.

För att delta i skaderegistreringen anmäler föreningen sitt intresse till Gymnastikförbundet som förmedlar vidare till AIM Control. Föreningspaketet innebär att man kan anmäla valfritt antal deltagare i föreningen som under antingen en sammansatt period eller två delade, får en möjlighet att registrera sitt skadepanorama kopplat till återhämtning och eget mående. Efter att perioden-/erna är genomförda erhåller föreningen en rapport från AIM Control som kan användas i det fortsatta arbetet kring skadeförebyggande åtgärder.

Pia Josephson, Gymnastikförbundets tf generalsekreterare kommenterar:

- Jag ser detta som ett mycket viktigt led i det skadepreventiva arbetet som förbundet valt att aktivt satsa på tillsammans med våra samarbetsparter Pensum, Svedea och Riksidrottsförbundet. I ett större sammanhang handlar detta om Gymnastikförbundets arbete kring prestationsutveckling, där vi nu bygger in flera delar för att dels skapa långsiktig och hållbar gymnastik på både tränings- och tävlingsnivå i förening, men också att sprida kunskaper till föreningsnivån kring hur vi kan träna smartare.

På Ekot i Sveriges radio kan du lyssna på en intervju med William Broman, landslagsgymnast i manlig artistisk gymnastik, som redan använder appen sen en tid tillbaka. William själv upplever att appen ger honom ett bättre helhetsperspektiv som gör att han ibland valt att backa i sin träning för att hålla långsiktigt. 

---------------------------------------------------------------

Mer information finner du på:

http://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/Skaderegistrering-AIMControlimobil/

Mer information om AIM Control och registrering finner du på:

https://aimcontrol.se/gymnastik/index.html

Om du har frågor kring skaderegistrering för förening eller vill skicka in en intresseanmälan är du välkommen att kontakta: Gymnastikförbundet via mail: medicin@gymnastik.se

Publicerad: 2019-06-14

UPPTÄCK MER