Tf GS: Vilken vår och nu sommar!

Vår verksamhet slutar aldrig fascinera mig. En snabb tillbakablick från februari/mars då jag skrev till er alla senast gör att i alla fall jag stolt sträcka på mig att få tillhöra detta sammanhang – Svensk Gymnastik.

Mötesplatser såväl nationella som regionala, utbildningar, aktivitetshelger i våra åtta regioner, nationella tävlingar, internationella evenemang, tävlingar och mästerskap, landslagsaktiviteter, förlängda och nya samarbeten och lanserade gratismaterial är den kortfattade versionen av vårens aktiviteter.

 

Vi fortsätter växa

Sammanställningen av alla medlemsföreningars årsrapporter för 2018 visar att gymnastiken fortsätta växa, vi är nu över 260 000 medlemmar i ca 1050 föreningar. Extra glädjande är att trenden med ökande antal medlemmar i gruppen 13-20 år fortsätter. Vi har fortsatt för stort glapp mellan hur många medlemmar vi har upp till 12 år (ca 93 000) och sen hur många medlemmar som återfinns i åldersgrupperna 13-20 år (ca 37 000). Låt oss tillsammans arbeta för att fler får möjlighet att hitta roliga utmanande tränings- och tävlingsformer även när man kliver in i tonåren. Du hittar all statistik på Gymnastikförbundets hemsida.

 

Vi träffas, utbildar oss och är nyfikna på vår omvärld

Vårens alla utbildningar, regionala och nationella tävlingar, regionala mötesplatser både för aktivitet men också för organisationsledare stärker oss och gör oss bättre. Genom att träffas bygger vi relationerna, stärker tillhörigheten, utbyter erfarenheter och lär oss nya saker. Vi träffas utifrån grundsynen att vi alla tror på rörelse hela livet, men att det inte bara handlar om att säkerställa den långsiktiga rörelsen, utan att ta vara på stunden och skapa mötesplatsen utifrån intresse och ambition.

 

Ungdomskommitténs arbete med att stärka ungdomspåverkan fortsätter. Nästa mötesplats är i Gävle helgen 30/8-2/9 där Utveckla Framtiden kommer genomföras med spännande föredragshållare och nyttiga workshops för målgruppen unga ledare. Erfarenheter från tidigare år att dessa helger är mycket uppskattade och som ung ledare inte bara får idéer utan också bygger nya relationer utanför den egna föreningsmiljön.

 

Ingen av alla dessa mötesplatser skulle vara möjlig om det inte vore för våra arrangörsföreningar, domare, kommittéer och utbildare. Ett stort tack till er alla för att ni möjliggör detta.

 

Gymnastikforum 5-6 oktober

Men det handlar inte bara om att träffas för att röra på oss, vi behöver träffas för att gemensamt diskutera och besluta hur vi vill att Gymnastikförbundet ska utvecklas.

 

Helgen 5-6 oktober är det dags för vår stora mötesplats Gymnastikforum och jag hoppas att vi fyller Infra City utanför Stockholm till bredden. Helgen kommer präglas av intressanta föredrag, diskussioner, erfarenhetsutbyten och vikta framtidsfrågor för Gymnastikförbundet och därmed utvecklingen av Svensk Gymnastik. Våren 2020 genomförs nästa förbundsmöte i Växjö och då ska vi besluta om framtida strategiska inriktning mot 2028, grunden för detta skapas under Gymnastikforum nu i oktober. Anmälan är nu ute och du hittar den på Gymnastikförbundets hemsida.

 

Rörelsebanken och Gymnastiskt basträningsprogram

Under våren har Gymnastikförbundet släppt två gratis material som vi hoppas ska komma till nytta både hos alla medlemmar men även bredare än så. Rörelsebanken är ett inspirationsmaterial med motorisk träning för barn mellan 7 och 12 år. Träningen fungerar på alla nivåer och kan genomföras så väl individuellt som i grupp. Materialet utgår från sex rörelsemönster som utmanar både kropp och tanke och ger dig som jobbar inom skolan och/eller är idrottsledare kunskap och förslag på övningar och lekar inom motorisk träning. Filmade övningar blandas med färdiga träningsprogram. Materielat har tagits fram i samarbete med Svenska Spel – Framåt för fler i rörelse. Gå in på länken ovan och låt dig inspireras.

 

Gymnastikförbundet har även lanserat ett Gymnastiskt basträningsprogram. Ett grundstyrkeprogram specifikt anpassat för gymnastik och de krav på generell basstyrka som krävs för att kunna utföra tekniska övningar som gymnast. Arbetet med basträningsprogrammet har genomförts i samverkan med de tio engagerade fysioterapeuter och kiropraktorer som Gymnastikförbundet har kopplade mot landslagen. Materialet har kunnat tas fram tack vare samarbete med RF-Elit, Pensum och Svedea. Programmet finns både som fotat program och genom filmat material.

 

Låt oss visa upp oss mer

Vårt breda utbud är unikt, låt oss hjälpas åt att visa omvärlden den bredd vi representerar. Varje träning oavsett målet med träningen har inslag av kreativitet. Många är avundsjuka på gymnastikens förmåga att uttrycka sig genom att använda kroppen. Vi har under vårens tävlingar och inte minst under SM-veckan sett hur vi gjort ytterligare en förflyttning i att skapa en upplevelse för publiken. Det är spektakulärt, spännande och gymnasternas personligheter syns hela vägen upp till läktaren. Men vi visar inte bara upp oss genom tävling. Gymnastikens förmåga att förmedla en känsla ska vi vara rädda om. Just nu avslutas Gymnaestradan i Österrike. Gymnaestradan är väldens största gymnastikfest med ca 18 000 deltagare från ca 60 länder som genomförs var fjärde år. En hel vecka fylls med spektakulära uppvisningar, möten mellan nationer från hela världen och där minnen skapas för livet. Sverige är där med drygt 300 deltagare.

 

Nästa sommar går EUROGYM av stapeln på Island.  EUROGYM är ett av Europas största gymnastikevenemang helt utan tävlingsinslag för ungdomar mellan 12 och 18 år, där alla nivåer och discipliner är välkomna. Under veckan deltar man i gatuuppvisningar, workshops, storslagna öppnings- och avslutningsceremonier, och har möjlighet att träffa och träna med andra gymnaster från hela Europa.

 

Ett tips för att få igång inspirationen genomförs två inspirationsdagar i höst under namnet Showresan. Första tillfället är i Umeå 25 augusti, och andra på Lingvallen i Skåne 21 september.

 

Evenemangens kraft

Utöver Gymnaestradan så har vi under början av sommaren genomfört SM i samtliga discipliner nere i Malmö. Vilken fantastisk kvalitet och prestationer vi fick uppleva. I samarbete med lokala arrangörsföreningar möjliggjordes en vecka fylld av rytmisk gymnastik, hopprep, trampolin, DMT, hopprep, artistisk gymnastik, parkour, tricking, truppgymnastik och aerobic gymnastics. Ett stort grattis till alla svenska mästare och ett lika stort tack till alla arrangörsföreningar och Malmö Stad för att vi fick ta del av denna upplevelse.

 

Under våren har vi även arrangerat JNM i artistisk gymnastik och om knappt ett år står Sverige värd för EM i trampolin, DMT och tumbling. Evenemanget genomförs på temat ”Jump into the party”. EM i trampolin, DMT och tumbling går i Scandinavium, Göteborg 7-10 maj 2020 och nu har arbetet med mästerskapet satts igång ordentligt. Cirka 650 deltagare från hela Europa väntas komma till Göteborg och vi vill bjuda på en riktig gymnastikfest. Gemensamt med Göteborg & Co och Gotevent som äger Scandinavium arbetar vi för att göra mästerskapet till något att uppleva och minnas för alla; aktiva, tränare, domare, funktionärer och publik. Tävlingarna pågår mellan 7-10 maj, men redan den 3 maj börjar de första delegationerna komma till Göteborg. Vi behöver bli fler som säkerställer denna gympafest, är du sugen på att bidra i arbetet inför, under eller efter själva EM, tveka inte att kontakta oss.

 

Internationella tävlingar

Våren har också varit en intensiv tävlingsperiod för våra landslagsgymnaster som rest till många olika delar i världen. Vi har fått uppleva prestationer som lett till både finalplatser och även medaljer vid olika världscuper inom den artistiska gymnastiken, trampolin och DMT. Dessutom har JVM för första gången arrangeras inom den artistiska gymnastiken där Sverige hade representation på både dam och herrsidan. Det finns väldigt mycket mer att lyfta från vårens internationella tävlingar och jag rekommenderar att ni går till Gymnastikförbundets hemsida där många fina artiklar finns publicerade från våren.


 

Förnyade och nya samarbeten

Under våren har även Gymnastikförbundet förlängt samarbetet med Unisport/LEG och Vera Sport. Därutöver har nya samarbeten etablerats med NeH och Craft samt Sportbasic. De viktiga samarbetena med Pensum, Svedea, Scandic, Svenska Spel och Folkspel har fortsatt löpa under våren.

 

Tillsammans med PRO och Korpen har vi tagit fram ett nytt seniorträningspaket som kommer lanseras efter sommaren. Programmen har länge varit efterfrågade så vi hoppas på stor spridning i den målgruppen.

 

Gymnastikförbundet har under flera år arbetat för att stärka det medicinska stödet till föreningarna och under våren avtal tecknats med Linköping universitet och deras skaderegistreringsapp – AIM Control. Det nya föreningspaket erbjuds främst förening med elit- och/eller träningsintensiv verksamhet. I appen kan gymnasterna veckovis registrera både känningar, överbelastningar och skadetrauman under en specifik registreringsperiod och därigenom få total kontroll på sin egen fysiska status. De kommer att kunna dela med sig av sitt skadepanorama till tränare och/eller medicinska stödpersoner. Det görs för att snabbare kunna få adekvat hjälp och i möjlig mån avstyra svårare skador som följd av att inte ha lyssnat på kroppen och bromsat i tid, vilket ofta är fallet. Mer information finns att läsa på Gymnastikförbundets hemsida.

 

Riksidrottsmötet maj 2019

Gymnastikförbundet är del av ett större sammanhang och vartannat år håller Riksidrottsförbundet det så kallade Riksidrottsmötet (RIM). Här träffas alla idrottsförbund som är medlemmar i RF. Årets RIM behandlade ett antal större frågor som berör oss inom Svensk Gymnastik. Vi kan konstatera att svensk idrott under helgen tog stora och viktiga beslut både kring trygg idrott, anslutning och stödformer.

 

Förslaget från Riksidrottsstyrlsen kring nya stödformer byggde på ett antal grundläggande, vägledande som övergångsprinciper. Förslaget gick utan större justeringar igenom men det kommer dröja ett par år innan vi ser effekten av förändringen.

Ett antal förbund hade motionerat om en översyn av Riksidrottsförbundet/SISU/ Distriktsförbunden och relation till Specialidrottsförbund/distrikts(regions)förbund. Det beslutades att detta arbete ska genomföras med löpande förändringar och inte en utredning för återrapport. Däremot ska genomförda förändringar presenteras om två år. Ni kommer nog höra om detta arbete ute i landet. Om ni har tid och tillfälle, engagera er gärna så att vi säkerställer att Riksidrottsförbundets distriktsorganisation blir ett bra stöd för oss inom Svensk Gymnastik.

 

Under RIM hanterades även frågan om stadgeändringar som relaterar till bestraffningar och preskriptionstid. Här har Gymnastikförbundet varit ihärdiga inför RIM i att få en trygghet för måluppfyllnad från Gymnastikförbundets motion från 2017 där vi motionerade om förlängd preskriptionstid från tidigare 2 månader från att en händelse inträffar. Det som nu beslutades var (förenklat):

  • Preskriptionstiden för brott som innebär allvarlig kränkning har ändrats från två månader till  tio år.
  • Vid konstaterad allvarlig kränkning kan avstängning ske i upp till tio år.

 

Det var ett tiotal förbund som sökte eget medlemskap i Riksidrottsförbundet. Svenska Cheerleadingförbundet som under många år varit ett associerat förbund till Gymnastikförbundet blev invalda som egna medlemmar. Gymnastikförbundet gratulerar Cheerleadingförbundet till medlemskapet och ser fram emot fortsatt fint samarbete. De föreningar som bedriver Cheerleading har fått information separat om praktiska frågor med anledning av beslutet.

 

Stort tack till er alla för denna vår, jag hoppas att vi ses på Gymnastikforum i höst. Slutligen sträck på er alla – känn stoltheten – det är vi tillsammans som är Svensk Gymnastik!

 

Pia Josephson
Tillförordnad Generalsekreterare

Publicerad: 2019-07-13

UPPTÄCK MER