Save the date – Gymnastikforum 2019

Nu är det dags att markera den 5-6 oktober i kalendern. Då äger Gymnastikforum rum - mötesplatsen där föreningar, förtroendevalda, nationella kommittéer och anställda på Gymnastikförbundet provtrycker och diskuterar framtiden för Svensk Gymnastik.

Vi samlas för att tillsammans utveckla gymnastikens goda ledarskap. Mötet äger rum på Infra City i Upplands Väsby utanför Stockholm och tre av de externa talarna som kommer finnas med under forum är:

Erik Herngren, senior partner på Kairos Future som kommer tala kring ”Morgondagens engagemang och förtroendevalda”: Ökade krav på professionalitet och specialisering av förtroendemannarollen samtidigt som drivkrafterna till frivilligt engagemang förändras gör att många föreningar och förbund står inför stora utmaningar inför framtiden. Hur ser bilden ut och vilka möjliga lösningar kan skönjas runt hörnet?

Simon Elvnäs, legitimerad arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer.

Carina Bäck, Idrottsombudsman Riksidrottsförbundet som kommer berätta om barnkonventionen som blir lag 1 januari och vad det innebär för gymnastiken och idrotten i stort. 

Utöver detta kommer helgen att fyllas av parallella pass kopplat till:

  • Strategi 2028 för Gymnastikförbundet
  • Anläggningsfrågan
  • Barnkonventionen och Svensk Gymnastik
  • Så påverkar du utvecklingen i förening och för Gymnastikförbundet
  • Utvecklingen av gruppträning
  • Elitutveckling inom Svensk Gymnastik
  • Utbildningsrevisionen
  • Utvecklingen av Lillsved
  • Och mycket annat spännande

Hoppas vi ses - här anmäler du dig!

Publicerad: 2019-08-12

UPPTÄCK MER