Gymnastikforum 2019 - anmäl dig nu!

5-6 oktober äger Gymnastikforum rum och nu är programmet spikat.

Gymnastikforum är mötesplatsen där föreningar, förtroendevalda, nationella kommittéer och anställda på Gymnastikförbundet provtrycker och diskuterar framtiden för Svensk Gymnastik.

 

Programmet består av gemensamma samt valbara pass.

 

Tre av de externa talarna på forum är:

Erik Herngren, senior partner på Kairos Future som kommer tala kring ”Morgondagens engagemang och förtroendevalda”: Ökade krav på professionalitet och specialisering av förtroendemannarollen samtidigt som drivkrafterna till frivilligt engagemang förändras gör att många föreningar och förbund står inför stora utmaningar inför framtiden. Hur ser bilden ut och vilka möjliga lösningar kan skönjas runt hörnet?Simon Elvnäs, legitimerad arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH.Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer.

Carina Bäck, Idrottsombudsman Riksidrottsförbundet som kommer berätta om barnkonventionen som blir lag 1 januari och vad det innebär för gymnastiken och idrotten i stort. 

 

Glöm inte att anmäla dig - senast 8 september!

 

Publicerad: 2019-08-31

UPPTÄCK MER