Beslut om registerutdrag

Från och med 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag i föreningen samt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Detta enligt beslut från Riksidrottsmötet 2019

Den enskilde ledaren ska begära utdrag från Polisen och visa upp det för sin förening. Föreningen är ansvarig för att kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdragen ska inte arkiveras av föreningen.

Läs mer om beslutet här

Här finns ett antal frågor och svar från RF angående begränsade registerutdrag som kan vara vägledande i arbetet


Här finns lathund för idrottsföreningar (IF) om hantering av registerutdrag

(Uppdaterad 2019-09-20)

Publicerad: 2019-09-20

UPPTÄCK MER