Lansering av Intro Svensk Gymnastik

Nu är Gymnastikförbundets kanske viktigaste kurs lanserad – Intro Svensk Gymnastik. Det är en kostnadsfri, digital kurs som görs enskilt på Gymnastikförbundets utbildningsportal och tar ungefär två timmar att genomföra.

Intro Svensk Gymnastik 

riktar sig i första hand till nya ledare inom Svensk 

G

ymnastik

 och 

behandlar gymnastikens ledarskap, rörelsemönster, 

uppförandekoden, 

utvecklingsmodellen

 och information om idrottsrörelsen.

 

Även de som redan är ledare har 

såklart 

nytta av

, och förväntas

 

ha kunskap om detta

.

 

D

ärför kommer Intro Svensk Gymnastik att bli en obligatorisk del av Gymnastikförbundets utbildningssystem.

 Kursen är en del i att kvalitetssäkra att våra utbildare 

känner till och delar vår värdegrund och därmed kan och vill bidra till 

vad 

Svensk Gymnastik 

och våra verksamheter 

står för

.

 

Kursen är kostnadsfri, digital och görs enskilt på Gymnastikförbundets utbildningsportal. Det tar ungefär två timmar att genomföra 

kursen och därefter gör du ett självtest och om du blir godkänd går du vidare till registrering och diplom.

 

Kursen blir förkunskapskrav 

i oktober

 

Från den 1 oktober 2019 kommer 

Intro Svensk Gymnastik 

att vara ett förkunskapskrav för deltagare på alla Gymnastikförbundets kurser. Information om detta kommer att komma i samband med anmäl

an

 till respektive utbildning.

 

Intro Svensk Gymnastik

 är ett viktigt verktyg för att 

kvalitetssäkra Svensk 

G

ymnastik. Innehållet

 utgör grunden för hela vår verksamhet

 och är något

 som alla ledare behöver känna till. Jag hoppas och tror att det också ska upplevas som en 

hjälp för nya och befintliga ledare för att hålla sig 

introducerade

 

till och 

uppdaterad på Svensk 

Gymnastiks värdegrund och utveckling

,

 säger Anna Karlgård, projektledare för Gymnastikförbundets utbildningsrevision.

 

 

Är du nyfiken på kursen redan nu

Klicka här för att komma till 

Intro Svensk Gymnastik

.


 

Publicerad: 2019-09-20

UPPTÄCK MER