Gymnastik.se blir en talande webb

Den extra uppmärksamme har kanske noterat Lyssna-knappen som numera finns på alla undersidor på gymnastik.se. Funktionen heter ReadSpeaker och är ett verktyg vi börjat arbeta med för att göra information från oss tillgänglig för fler.

En talande webb innebär i korthet att löptexten på vår webb går att få uppläst genom verktyget ReadSpeaker som finns som en lyssna-knapp. En funktion som gör stor nytta för personer med läs- och skrivsvårigheter, synskadade, äldre och för den som inte kan allt för bra svenska. Även för andra lite mer oväntade målgrupper, så som multitaskers, kan verktyget fylla en funktion. Det går nämligen exempelvis att lyssna på gymnastiknyheter samtidigt som en gör annat. Tempot på uppläsningen kan dessutom anpassas utifrån det behov som finns.


Klicka direkt på play-knappen för att lyssna eller på menyknappen längst till vänster för att göra fler val.

Initiativet till en talande webb kommer från början från alla kan gympa-kommittén. Under ett av sina möten kom det upp att en gymnastikintresserad kvinna med synnedsättning ville höra mer om gymnastik. Men hon hade inte kunnat tillgodogöra sig den information hon sökte och i hennes fall handlade det om att hon behövde få informationen uppläst.

-        Det generade ett samtal med betydelsen av talande webb och ett stort frågetecken kring varför inte idrotten har det. Det underlättar för så många människor. Personer med synnedsättning som kommit både från födsel och när åldern gör sin påverkan. Personer med dyslexi, inlärnings- och kognitionsproblem och personer med annat modersmål än svenska kan också bli hjälpta av funktionen. Och utifrån den diskussionen var det en självklarhet att ta frågan vidare, berättar Birgitta Green som är ordförande i kommittén.

Förutom att få texten uppläst kan du ändra exempelvis textstorlek och bakgrundsfärg. Det är inte en funktion som finns för att ”göra det lite roligare” utan helt enkelt något som underlättar läsandet för den som har behov av det. Vissa färger är nämligen lättare att uppfatta med synsvårigheter och det är ett stöd som gymnastik.se tidigare inte har kunnat tillgodose. 

-        Vill vi nå ut till alla måste också alla få en möjlighet att hitta oss och läsa om oss. Många i vår primära målgrupp kanske börjar i en alla kan gympa-grupp, intresset växer och så vill man kunna följa och läsa om gymnastiken på hemsidan. För ledare med dyslexi, som vi redan har idag, blir det ett hjälpmedel som förenklar att ta till sig information, fortsätter Birgitta.

 

Målet är att nå ut längre med vårt innehåll och att kunna möta behovet hos fler målgrupper. Vi hoppas att Riksidrottsförbundet och andra specialförbund blir inspirerade och provar – idrotten behöver bli tillgänglig för fler och då behöver vi också göra oss mer tillgängliga.

Publicerad: 2019-10-15

UPPTÄCK MER