En kullerbytta om dagen håller stillasittandet borta

Idag publiceras en debattartikel från Gymnastikförbundet i tidningen Altinget. Läs den här.

Barn och unga som växer upp med fysiskt aktiva föräldrar utvecklar i de allra flesta fall en aktiv livsstil som vuxna. Detta bygger på en enkel princip som innebär att du och jag präglas av goda förebilder. I ett digitalt samhälle med allt längre perioder av stillasittande prövas denna förebildsprincip ur ett folkhälsoperspektiv. Barn och ungas förutsättningar att utveckla sin grundläggande motoriska kompetens hämmas. Det är alarmerande för folkhälsan och över tid även för mänskligheten.

Här kan du läsa hela artikeln som är undertecknad av ordförande Anna Iwarsson. 

Publicerad: 2019-11-07

UPPTÄCK MER