Nytt system för tävlingsanmälan - Tävlingskalendern/IndTA

Efter ett långt arbete går Gymnastikförbundet nu in i ett nytt tävlingsanmälningssystem som beräknas träda i kraft helt och fullt under 2020. För att underlätta för alla som ska anmäla till tävlingar som genomförs under 2020 kommer här information.

Det nya systemet kallas ibland för Tävlingskalendern, då vi samlar alla nationella tävlingar här. Men kallas också enligt sin förkortning IndTA, båda namnen kommer att användas av Gymnastikförbundet. Inledningsvis använde vi oss av Tävlingskalendern/IndTA som kombination. Systemet är externt och används av flera olika idrotter. Gå in på www.indta.se och välj gymnastik i rutan för Idrott under ”Avancerad sök” för att få fram gymnastikens tävlingar.

 

www.gymnastik.se/indta finns en FAQ med svar på vanliga frågor och flera lathundar för att hjälpa till att komma igång. Om du inte hittar svar via lathundarna eller i FAQ kan ni maila till indta@gymnastik.se där vi kan besvara just din fråga.

 

Vid samtliga nationella tävlingar som genomförs 2020 kommer anmälan att ske via Tävlingskalendern/IndTA och vi uppmanar därför alla som anmäler till tävlingar att redan nu läsa på och testa för att förbereda inför den här förändringen.

 

För dig som ska anmäla till en tävling

I Tävlingskalendern/IndTA kommer det fram till 31 januari finnas en testtävling för varje disciplin att anmäla sig till. Alla testtävlingar heter ”Test Disciplin tävlingsnamn”. Observera att testtävlingarna skiljer sig åt mot ordinarie tävlingsbestämmelser, längden mellan sista anmälan och tävlingsdatum på testtävlingarna är inte det som gäller i övriga tävlingar. För att kunna göra en testanmälan måste du få en behörighet i IdrottOnline och denna kan enbart din förenings huvud- eller klubbadministratör hjälpa dig med. Använd gärna lathunden ”Rollen tillgång IndTA – Ledare”.  När anmälan sker via Tävlingskalender/IndTA innebär det att samtliga personer som ska delta i en nationell tävling måste finnas registrerade i IdrottOnline - även om detta går det att läsa mer bland våra lathundar.

Publicerad: 2019-11-22

UPPTÄCK MER