Sportsbasics ger inspiration i träningsvardagen

Gymnastikförbundet och Sportsbasics har inlett ett samarbete, vilket bland annat innebär ett unikt erbjudande till tränare och föreningar.

Samarbetet bygger på övertygelsen om vikten av allsidigt tränade gymnaster bidrar till Svensk Gymnastiks utveckling och att allt fler stannar inom gymnastiken. Ledarna är centrala i detta och behöver utbildning och inspiration för att göra såväl roliga som utvecklande träningar.

 

Sedan 1988 driver Mats Mejdevi företaget och tjänsten Sportsbasics.com, som innehåller färdiga tränings och utvecklingsprogram. Övningarna som presenteras via cirka 1100 filmer och förklaringar kan användas inom alla idrotter, men har sin bas i gymnastiken.


 

- Mitt mål med sportsbasics.com är att stärka, variera och via smartare träning få fler och bättre gymnaster som önskar fortsätta länge för att gymnastik är världens roligaste sport, säger Mats Mejdevi.

 

Mats Mejdevi personifierar Svensk Gymnastik. Han började sin utbildning på Lillsved och har sedan vidareutbildat sig på GIH. Han har varit gymnast och ledare och under 1990 var han förbundskapten inom manlig artistisk gymnastik. Kunskapen och den allsidighet gymnastiken representerar har han sedan tagit med sig till andra idrotter, som bland annat handboll, bordtennis, badminton och fotboll, där han samarbetar med toppatleter och förbund, främst i Danmark där han bor sedan många år. Kunskapen förmedlas även till idrottande elever i Hilleröd, där han undervisar till vardags. Mats har även författat ett antal böcker och samarbetar med Sisu idrottsböcker, där Smart grundträning 5-18 år är den senaste.

 

Gymnastikens Baskurs – träning och tävling

Gymnastikförbundet håller på och ser över hela utbildningssystemet och en av de första nya kurserna som lanserats är Gymnastikens Baskurs – träning och tävling. I den kusen ingår ett antal basövningar och Mats är den som hjälpt Gymnastikförbundet att författa materialet kring dessa övningar.

 

Sportsbasics blir ett mycket fint komplement till kursmaterialet då det innehåller tips och hjälp till tränare som har barn- och ungdomsgrupper med olika förövningar, träningsmetodik och hur gymnasten kan gå vidare då den har lärt dig dessa övningar. För de tränare som är på en mer avancerad nivå finns det övningar att använda för att stärka olika leder och muskler så att gymnastikträningen kan fortgå utan onödiga skador.

 

Fint erbjudande

Gymnastikförbundet och Sportsbasics har satt samman ett specialerbjudande där tränare för endast 500 kr/år, eller föreningar för 3500 kr/år kan blir medlemmar i Sportsbasics och får tillgång till allt material. En del av summan bidrar också till att utveckla Svensk Gymnastik.

 

Här kan du läsa mer om Sportsbasics och hur du beställer materialet.

 

Publicerad: 2020-01-31

UPPTÄCK MER