Information om Coronaviruset COVID-19

Gymnastikförbundet förstår att frågorna kring Coronaviruset är många. Vi tar oron på allvar, följer och agerar utifrån officiella källor och beslut som tas kring frågan. Vi står i löpande kontakt med RF och de internationella gymnastikförbunden FIG och European Gymnastics.

Läs mer om rekommendationer kring Coronaviruset och var du hittar mer information.

Har du frågor kring Cornaviruset kopplat till Gymnastikförbundets verksamhet, maila corona@gymnastik.se

Publicerad: 2020-02-01

UPPTÄCK MER