Nu öppnar vi upp anmälan till de nya ledarskapsutbildningarna!

En bild

De nya ledarskapsutbildningarna lanseras 1 januari 2021 och redan nu kan du anmäla dig.

Gymnastikförbundets helt nya kurser i träningslära och ledarskap ersätter nuvarande teorikurser (steg 1-3).

I och med att de nya kurserna ersätter befintliga kommer förkunskapskraven att ändras för samtliga discipliner.

Dessa gäller från och med 1 januari 2021. Läs mer om konverteringen här.

Kurserna riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap, oavsett verksamhet eller nivå. Innehållet passar både dig som aktivitets- eller organistationsledare. Kurstillfället genomförs på en halv till en dag. Du kan välja att gå kursen via fysisk samling eller videokonferens men under vårterminen 2021 genomförs kurserna endast digitalt.

- Kursen Gymnastikens ledarskap tar avstamp i trygga, tydliga lärandemiljöer och de aktivas inre motivation.

- Hållbart ledarskap handlar om att utvecklas i sin ledarroll och att må bra över tid.

- Ledarteam utgår från hur ledare kan organisera sitt arbete och arbeta effektivt tillsammans.

- I kursen Gruppdynamik riktas innehållet till hur grupper fungerar och olika verktyg för att skapa god sammanhållning och ett kollektivt självförtroende.

- Kursen Idrottspsykologi fokuserar på att upprätthålla och utveckla självförtroende, reglera spänningsnivå, koncentration och mentala föreställningar.

Vi fyller på utbildningskalendern med fler tillfällen löpande, hitta datum och anmäl dig i vår utbildningskalender!

Publicerad: 2020-02-03

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer