Utbildningsprogrammet Eldsjäl 2.0 – ett stärkt ledarskap

En bild

I ett led att behålla det unika och utveckla det ideella ledarskapet har RF i samarbete med Folkspel inlett utbildningsprogrammet Eldsjäl 2.0 som utbildar en ny generation ledare.

Eldsjäl 2.0 riktar sig till befintliga tränare och ledare mellan 18–25 år. Cirka 20 ledare och tränare från olika sporter deltar och en av deltagarna är Rebecka Johansson som kommer från Aif Gymnastik i Alingsås. Hon har ett förflutet som truppgymnast och vid sidan av sitt heltidsjobb som frisör, jobbar hon som ledare sedan sju år.

I utbildningen har deltagarna själva valt ett projekt som de jobbar med och utvecklar, och Rebecka har startat upp en ungdomskommitté i sin förening som sitt projekt. Kommittén går under namnet Ungdomskommittén 2.0, då det tidigare har funnits en ungdomskommitté i föreningen, en kommitté som lades ner för att det saknades riktlinjer för hur den skulle vara uppbyggd.

- Jag valde att starta upp ungdomskommittén igen för att jag saknade en verksamhet i vår förening för ungdomsledare. I vår förening har vi olika discipliner som trupp, artistisk gymnastik, vuxengymnastik och barngymnastik. Jag har under min tid som ledare känt att vi som förening inte samarbetar över de olika disciplinerna. Med hjälp av ungdomskommittén så tror jag att man kan binda ihop föreningen och börja samarbeta mer över de olika disciplinerna. Ungdomsledare kan känna att de får en egen verksamhet i föreningen som är tilldelat dem och där ledarna kan vända sig till om de t ex behöver hjälp med utbildningar, dela sina idéer och utveckla sig. Där de känner sig trygga som unga ledare och kan lära känna varandra mer, säger Rebecka.

Att hon tycket det är roligt och spännande är det ingen tvekan om och hennes förening tycker det är jättebra att hon valt att starta upp en ungdomskommitté och hon får mycket stöttning från dem.

- Förutom att jag tycker det är spännande och roligt med mer kunskap och inblick i hur ett föreningsliv är uppbyggt, lär jag mig mycket om ledarskap och får ett annat tänk kring mitt eget ledarskap. Med mitt projekt kan jag få föreningen att växa ännu mer, vilket är väldigt kul. Det stora målet med Ungdomskommittén 2.0 är att kommittén ska leva kvar i föreningen i många, många år, fortsätter Rebecka.

Idrottsledarna ses cirka en gång i månaden via det digitala verktyget zoom och förutom de digitala mötena har de hunnit med att ses fysiskt två gånger. I både de fysiska och digitala mötena bollar de idéer, stöttar och hjälper varandra med sina projekt.

- Det jag tycker är bra med utbildningen är att man får lär känna andra ungdomsledare från andra sporter. Jag får en helt annan bild om hur ett föreningsliv är uppbyggt och hur jag som ung ledare kan påverka, för på något konstigt sätt så kommer vi yngre ledare ta över föreningslivet, avslutar Rebecka.

Utbildningen startade i augusti och i april 2021 när de klara kommer de få redovisa sina projekt för varandra.

Läs mer här om Eldsjäl 2.0

Publicerad: 2020-02-08

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer