Gymnastikens dag

Tisdagen 10 november arrangerade Gymnastikförbundet Norr för andra året i rad "Gymnastikens dag" tillsammans med RF SISU, lokala skolor och föreningar i Norr- och Västerbotten. Aktiviteten anpassades till rådande läge i Coronapandemin.

Gymnastikens dag är ett initiativ från Gymnastikförbundet Norr som syftar till att:

  • Främja rörelse och ökad motorisk kompetens hos barn och unga
  • Samverka med riksidrottsförbundets rörelsesatsningar i distrikt och på skolor
  • Sprida kunskap och inspiration om motorisk träning genom Rörelsebanken

Ett säkert genomförande i pågående pandemi

Gymnastikens dag genomfördes som en koordinerad fritidsaktivitet under en timme i Umeå på Mariebergsskolan, i Vittangi på Vittangi skola och i Luleå på Ängsskolan samt Tallkronanskolan. Varje skola tog själva beslut om att vara med och arrangera Gymnastikens dag, något som genomfördes på ett säkert och tryggt sätt. På varje skola fanns ledare från lokala idrottsföreningar på plats och inspirerade till rörelse!

Rörelsebanken som digitalt inspirationsmaterial

Ledarna utgick från Svenska Gymnastikförbundets digitala inspirationsmaterial Rörelsebanken, som enkelt ger förslag på övningar och banor som utgår från skolornas befintliga redskap i gymnastiksalarna. Det finns redan färdiga pass och hinderbanor i det digitala materialet, men många av ledarna på valde att sätta ihop egna banor utifrån de övningar som finns i Rörelsebanken.

Tillsammans med alla barn blev det en fartfylld tillställning med rörelseglädje och glada hurrarop på alla skolor som arrangerade Gymnastikens dag. Vi vill rikta ett stort tack till alla skolor, gymnastikföreningar och RF/SISU som var med och gjorde denna dag möjlig!

Gymnastikens dag kommer tillbaka även nästa år

Boka upp vecka 46 2021 redan nu, för då kommer nämligen Gymnastikens dag att arrangeras igen! Vår förhoppning är att kunna utveckla dagen tillsammans med RF/SISU, lokala skolor och gymnastikföreningar i Norr- och Västerbotten.

Publicerad: 2020-02-14

UPPTÄCK MER