Uppdateringar i riktlinjer för träning och tävling med anledning av Covid-19

Nu har ett antal uppdateringar gjorts i Gymnastikförbundets riktlinjer för träning och tävlingar, där fortsatt stora restriktioner gäller för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Tävlingar på nationell, regional och föreningsnivå

Många aktiva och föreningar längtar efter att få tävla igen. Genom uppdateringen av riktlinjerna försöker Gymnastikförbundet att möjliggöra att det under vissa förutsättningar ska gå att arrangera en tävling där fler än 50 personer samlas även under den pågående pandemin. Men, det krävs fortsatt stora anpassningar och fortsatt gäller att publik inte är tillåtet.

Till arrangörernas hjälp har ett säkerhetsprotokoll tagits fram med tillhörande riskbedömningsmall. Protokoll och mallar hittar du här. Riskbedömningen ska fyllas i och godkännas av Gymnastikförbundet. Det gäller alla tävlingar på nationell och regional nivå. Även föreningstävlingar ska fylla i en riskbedömning, men arrangören behöver inte skicka in det till Gymnastikförbundet, utan ansvarar själva för att tävlingen kan genomföras på ett säkert sätt.

Förutsättningarna för att få tillstånd till att arrangera tävlingar med fler än 50 under rådande pandemi är flera och kan skilja sig åt mellan discipliner, plats och föreningar. Det kan till exempel handla om antalet tävlande och lag, hallens storlek och om närliggande hallar finns att tillgå. Tillsammans måste alla hjälpas åt för att hitta de bästa och säkraste lösningarna för varje enskilt tävlingsarrangemang.

Färre deltagare och avsaknad av publik innebär att både Gymnastikförbundet och arrangerande förening behöver lägga större ekonomiska resurser för att nationella tävlingar ska kunna genomföras. Gymnastikförbundet möjliggör därför streaming från fler tävlingar och vi hoppas att publiken väljer att komma till tävlingarna den vägen istället för på plats i hallen.

Inom kort väntas regeringen komma med ytterligare rekommendationer för publika evenemang. Om det medför ytterligare uppdateringar i Gymnastikförbundets rekommendationer kommer ytterligare justeringar att göras och kommuniceras.

Träningsverksamhet

För att kunna samla fler än 50 personer under träning krävs det att aktiviteten inte är att klassa som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen. Men det krävs också att man kan följa alla råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. För att kunna avgöra hur många som kan vara i en lokal samtidigt behöver man särskilt beakta rekommendationen om att undvika trängsel:

”Alla aktiviteter ska anpassa antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks. Om deltagarna står i kö, se till att alla håller ett tillräckligt avstånd. Om kö bildas på ett speciellt ställe i lokalen, så markera gärna avståndet på golvet.”

Om en förening väljer att göra avsteg från rekommendationen om att inte vara fler än 50 deltagare i lokalen ska man tydligt kunna visa att trängsel kan undvikas före, under och efter träningen. Det ligger då ett stort ansvar på föreningen/föreningarna att minimera riskerna för smittspridning av Covid-19 i samhället. Folkhälsomyndigheten skriver att ”den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids”.

Alla föreningarna ska göra en riskbedömning av sin verksamhet och anpassa sin den utifrån resultatet.

Publicerad: 2020-03-01

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer