Kompensationsstöd för kvartal tre

En bild

Många föreningar drabbas ekonomiskt av inställda träningar och evenemang och Gymnastikförbundet arbetar tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) med att försöka mildra de ekonomiska effekterna med anledning av coronaviruset.

Regeringen har beslutat att ge idrottsrörelsen ytterligare 1 miljard kronor i förlängt stöd på grund av corona. Nu kan idrottsföreningar ansöka om stöd för kvartal tre där RF fortsatt har uppdraget att fördela kompensationsstödet.

Ansökningsomgången för kvartal tre är öppen under perioden 15 - 26 oktober, kl 12.00. Under januari månad kommer föreningar att kunna göra motsvarande ansökan för årets fjärde kvartal.

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Föreningar kan söka stöd för:
Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med färre deltagare eller mindre publik.
Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande.
Läs mer om ansökan för kvartal tre här.

På sidorna för coronaviruset finns all information kopplad till pandemin samlad.

Det finns även information på RF:s webb.

Publicerad: 2020-03-04

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer