Information om regionala restriktioner

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som ger en möjlighet att införa regionala och lokala råd som innebär fler åtgärder för att kunna bekämpa smittspridning lokalt.

De regionala råden ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område.

Först ut att nyttja dessa restriktioner är Uppsala län, där Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Uppsala län. De lokala restriktionerna i Uppsala län gäller från och med den 20 oktober till den 3 november. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Det regionala restriktionerna är, förutom de allmänna råden som gäller i hela Sverige att:

undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.
Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är i Uppsala län satt till att man alltid ska hålla minst 1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med.

För gymnastikens del innebär detta att vi behöver anpassa sina träningar så att alla deltagare kan hålla 1,5 meters avstånd till varandra, vilket innebär att övningar där passning behövs inte kan genomföras under denna period.

Publicerad: 2020-03-05

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer