Förutsättningar för publik på arrangemang inom Svensk Gymnastik

En bild

Den 22 oktober beslutade regeringen om ett undantag i förordningen om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer. Gymnastikförbundet jobbar nu med att tolka beslutets innebörd i praktiken.

Undantaget gör det möjligt att vara 300 deltagare om alla får en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet vid arrangemanget. Två personer i samma sällskap får placeras närmare varandra än en meter.

Vad som ingår i definitionen ”deltagare” är fortfarande lite otydligt och det är Polismyndigheten som har i uppgift att tolka det som står i förordningen. Det finns en tolkning på deras hemsida, men det är idag osäkert om arrangemangen inom Svensk Gymnastik faller inom ramen för den tolkningen.

För att se om det är möjligt att ta in publik på arrangemang inom Svensk Gymnastik behöver vi se över våra säkerhetsprotokoll och riskbedömningar, samt utreda tolkningen av begreppet ”deltagare” i förhållande till den typ av arrangemang som finns. Gymnastikförbundet kan därför just nu inte ge ett klart besked om vad som gäller för publik, utan kommer att återkomma med besked under vecka 44.

Läs mer på Gymnastikförbundets sidor kring Covid-19.

Publicerad: 2020-03-07

UPPTÄCK MER