Gymnastikförbundet avvaktar Folkhälsomyndighetens besked kring träning för unga

Idag fattade regeringen beslut om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare ska förbjudas från och med den 24 november.

Förslaget har varit på remiss och Riksidrottsförbundets var i sitt svar väldigt tydliga kring idrottens ståndpunkt: ”Barn och ungdomar måste få fortsatt möjlighet att träna under vintern. Det är helt avgörande för ungas fysiska och psykiska hälsa. Därför måste det klargöras att den normerande delen om åtta personer inte gäller barns och ungdomars träning.”

Läs RF:s remissvar här.

Under fredagseftermiddagen höll regeringen en presskonferens med anledning av beslutet och där deltog Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna. På en direkt fråga om barn födda 2005 eller senare fortsatt kommer få träna efter den 24 november gav hon svaret att ju längre barn och unga kan fortsätta träna desto bättre är det. Men exakt vilka rekommendationer som ska gälla framåt för idrottsträningar är något som FHM kommer att behöva ta ställning till och förtydliga, samt att det arbetet ska ske i dialog med idrottsrörelsen.

Gymnastikförbundet avvaktar därmed tydligare besked från Folkhälsomyndigheten kring vad som kommer gälla kring ungas möjlighet till fortsatt träning efter den 24 november.

Stort tack för ert tålamod.

Publicerad: 2020-03-20

UPPTÄCK MER