Tolkning av de nya allmänna råden som gäller från den 14 december

En bild

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd från den 14 december, vilka ersätter samtliga lokala allmänna råd.

- I de nya allmänna råden ser vi att de som är födda 2004 eller tidigare under vissa förutsättningar kan återgå i träning. Även om restriktionerna kring denna träning är omfattande, så är det en förflyttning i rätt riktning, säger Pelle Malmborg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Olika rekommendationer för olika åldersgrupper

Både regeringen och Folkhälsomyndigheten har genomgående framfört att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta i så hög utsträckning som möjligt, framförallt för barn och unga.

De allmänna råden som riktar sig till hur vi ska bedriva träning är nu uppdelade för de som är födda 2005 eller senare och till dem som är födda 2004 eller tidigare.

Rekommendationer för de som är födda 2005 eller senare

Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan träna, men med följande restriktioner:

Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
Minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik trängsel.

Rekommendationer för de som är födda 2004 eller tidigare

I de nya allmänna råden som börjar gälla den 14 december öppnas det upp för ungdomar och vuxna födda 2004 eller tidigare att träna, med följande förutsättningar:

  • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
  • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
  • Utföra aktiviteten i mindre grupper (8 personer ska vara normerande).
  • Alla ska hålla avstånd till varandra.
  • Inte dela utrustning med varandra.
  • Undvika gemensamma omklädningsrum.
  • Resa till och från träningen individuellt.

Hjälp med tolkningar

Som stöd har Gymnastikförbundet gjort tolkningar av dessa rekommendationer, där en av de mest svårtolkade är rådet kring att träna i ”mindre grupper”.

I dialog med Folkhälsomyndigheten och regeringen görs tolkningen att ”mindre grupper” inte ska vara fler än 8 personer. Gymnastikförbundet rekommenderar därför att man inte ska vara fler än 8 personer i samma träningsgrupp, inkluderat både ledare och aktiva.

Om lokalen tillåter att man kan vara flera träningsgrupper med 8 personer i varje grupp ska alla grupperna vara tydligt åtskilda före, under och efter träningen. Tänk på att det finns ett starkt råd om att man ska begränsa antalet nya kontakter. Om lokalen är väldigt liten kan det bli så att man till och med ska vara färre än 8 personer i träningsgruppen. Om en normal träningsgrupp är 9 eller kanske 10 personer kan det vara ok att låta hela träningsgruppen fortsätta träna tillsammans under förutsättning att lokalen medger att man fortsatt kan hålla avstånd till varandra. Om en träningsgrupp består av fler personer än så ska man dela upp gruppen och träna åtskilt eller vid olika tillfällen.

Viktigt att komma ihåg är att alla deltagare alltid ska hålla avstånd till varandra (1,5 meter) och ingen passning är tillåten.

Läs mer om hur träningen ska bedrivas och hur Gymnastikförbundet har tolkat de övriga rekommendationerna här.

- Jag vill avslutningsvis poängtera att varje individ och förening har ett eget ansvar i att bidra till att minska risken för smittspridning. Att Folkhälsomyndigheten nu öppnar upp för att de födda tidigare än 2004 kan få träna är ett förtroende idrottsrörelsen har fått som vi alla behöver ha respekt för, säger Pelle Malmborg.

Publicerad: 2020-03-24

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer